Притисните "Ентер" да прескочите садржај

Радови и реализоване инвестиције у 2014. години

 • Све реализације инвестиција, везане за комуналну инфраструктуру у 2014. години можете погледати овде.
 • Степениште у Улици Олге Ђуровић финансирала је Дирекција за изградњу на захтев Месне заједнице и ради се о санацији постојећег степеништа које је било јако руинирано. Радове је извело предузеће Бели бор.

stepeniste1 stepeniste2

 • Завршено је асфалтирање горњег дела Ерске улице и слепог крака улице Жеља Ђурића, извођач радова је било предузеће Нови Пазар Пут, а грађани су учествовали у изградњи са 33% укупних трошкова изградње и у потпуности су измирили своје обавезе.

zeljrdjurica

 • Завршено је асфалтирањем горњег дела улице Олге Ђуровић, чиме су улице Олге Ђуровић, Миладина Радовића и Колубарска спојене са путем за градску депонију Дубоко. Што је због великог нагиба поменутих улица од изузетног значаја, као алтернативни правац у зимским месецима.
  Радове је извело предузеће Нови Пазар Пут, грађани су учествовали у изградњи са 33% укупних средстава, а поред тога су о свом трошку изградили и кишну канализацију.

olge djurovic gornji deo 1               olge djurovic, gornji deo 2

 

 • Такође су започели радови на асфалтирању два крака Колубарске улице у укупној дужини од 200 метара. Грђани учествују у изградњи у висини од 33% укупних средстава и у потпуности су измирили своје обавезе. Извођач радова је ЈКП Нискоградња.

asfaltiranje krakova Kolubarske ulice

 • У току су радови на санацији великог клизишта на Сарића Осоју. Инвеститор је ЈП Дирекција за изградњу.

sarica osoje 1

 • У склопу акције озелењавања нашег града у сарадњи Месне заједнице и Медицинске школе, посађено је 25 стабала разног дрвећа на простору Медицинске школе.


sadnice med skola

 • Грађани из улице Жупана Брајана и Ерске су у сарадњи са Месном заједницом извршили поправку банкина у улици Жупана Брајана (Марин брег), које су уништене при обилним пролећним падавинама. Месна заједница је обезбедила јаловину, а грађани су волонтерски извели радове на поправци банкине у дужини од око 100 метара и тако спасили асфалтни коловоз од пропадања.

z. brajana put popr

 • Завршено је асфалтирање крака улице Арсенија Чарнојевића (Пузовићи) у дужини од 100 метара. Инвеститор је Дирекција за изградњу, суинвеститор Месна заједница, извођач радова Нови пазар пут, а грађани учесници у изградњи су у потпуности измирили своје обавезе у висини од 33%.

’Асфалтирана улица

 • Извршена је реконструкција топловода за стамбене зграде на раскрсници Немањине и улице Николе Пашића (потез од цркве Светог Марка, до Дома Петар Радовановић). Уз реконструкцију топловода извршена је и поправка тротоара. На захтев Месне заједнице, инвестицију су финансирали ЈКП Топлота и Дирекција за изградњу.

trotoar, npasica

 

 • Извршено је озелењавање и сађење новог украсног растиња испред просторија Месне заједнице. Саднице је донирао Богдан Алексић из Ерске улице.

mz ozelenjavanje

 

 • Завршена је санација клизишта у Војвођанској улици.

Vojvodjanska-sanirano kliziste

 • Завршен је макадам у делу улице Жупана Брајана (крак Гороњићи) у дужини од 100 метара. Месна заједница је финансирала набавку и превоз јаловине, а грађани су о свом трошку извршили планирање и ваљање пута.
 • Завршена је претпоследња фаза изградње степеништа између Војвођанске и Ратарске улице.Vojvodjanska krak stepeniste
 • Наредних дана отпочињу радови на асфалтирању два крака Колубарске улице у дужини од 200 метара. Извођач радова је ЈКП “Нискоградња”, Ужице, а грађани учествују у изградњи са 33% укупних трошкова.
 • У току је испорука јаловине за изградњу макадама у краку Војвођанске улице Папићи и доњем краку улице Жупана Брајана.
 • Потписани су уговори за изградњу и асфалтирање крака Ерске улице, дела улице Жеља Ђурића, дела улице Олге Ђуровић, дела улице Миладина Радовића и крака улице Арсенија Чарнојевића (измирене обавезе у потпуности). Извођач радова је предузеће “Нови Пазар-пут”, а радови ће бити реализовани чим остали грађани измире своје обавезе у изградњи, што се планира крајем септембра.
 • У току је и изградња топловода у улици Николе Пашић.toplovod n.pasica
 • Завршена је јавна расвета на Марином брегу, на потезу од краја улице Филипа Вишњића, па до улице Жупана Брајана. Јавна расвета је постављена на 8 стубова у укупној дужини од око 400 метара. Све радове је финансирала ЈП Дирекција за изградњу.

javna rasveta Marin breg

 • У потпуности је завршена изградња и асфалтирање крака улице Арсенија Чарнојевића / Бабићи у укупној дужини од око 200 метара. Радове је извела ЈКП Нискоградња а грађани су учествовали у паритетном финансирању целе инвестиције.

asfaltiranje kraka A.Carnojevica babici

 • У току су радови на санацији великог клизишта у Војвођанској улици. Радове финансира ЈП Дирекција за изградњу, извођач радова је предузеће Гранит плус, а радови теку предвиђеном динамиком.radovi, kliziste vojvodjanska

  Оставите одговор

  Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *