Press "Enter" to skip to content

Обавештење!

0

Савет Месне заједнице “Царина” похваљује Луку Аврамовића и Уроша Шушића из Колубарске улице, који свакодневно шију маске за наше суграђане у циљу заштите од Корона вируса. Материјале и сва потребна…

Covid 19 Инфо

0

Важни телефони, важне информације и обавештења

План изградње приоритетних објеката комуналне инфраструктуре за 2020. годину

0

Приоритети I реда (Финансирање о трошку буџета града)

Изградња и асфалтирање улица:

  1. Изградња меморијалног парковског простора и лапидаријума на „Белом гробљу“(заједно са Народним музејом и СПЦ) Урађена је пројектна документација, која је одобрена од стране ЗЗС Краљево.
  2. Наставак уређења простора око Медицинске школе и градског базена (измештање дечијег игралишта у двориште школе).
  3. Изградња степеништа између Медицинске школе и школе за слушно оштећену децу.
  4. Регулисање раскрснице између Немањине, Ратарске и улице Николе Пашића.
  5. Изградња главног крака канализационе линије у горњем делу улице Олге Ђуровић.
  6. Наставак реконструкције Ратарске и улице Арсенија Чарнојевића.
  7. Реконструкција улица Олге Ђуровић, Колубарске и Миладина Радовића.
  8. Изградња спортског игралишта на "Марином брегу".

ЗАПИСНИК СА XX СЕДНИЦЕ САВЕТА М.З. „ЦАРИНА“

0

Седница је заказана за четвртак 23.01.2020 године. Са почетком у 18,оо часова у сали Месне заједнице «Царина». Чланови Савета су материјал за седницу добили благовремено поштанским путем.

Седници присуствују: Председница Савета Месне заједнице «Царина» Светлана Савић, заменик Председнице Савета Марјан Бралушић и чланови Савета: Бранко Симовић, Владица Јокић, Драган Вукашиновић, Слободан Илић, Миловић Миливоје, Љубан Николић и Снежана Јањић. Своје одсуство са седнице су оправдали Марија Мијатовић, Драгана Јечменица и Сања Јанковић .Седници присуствује и представник грађана из улице Арсенија Чарнојевића (Грбовић Радош).Седницу је у 18,10 часова отворила Председница Савета, поздравила присутне, констатовала да постоји кворум за пуноважно одлучивање и предложила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

Јавна набавка – Путна инфраструктура у МЗ Царина

0

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности

1. Подаци о наручиоцу:Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице,

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

Врста наручиоца: градска и општинска управа

Предмет јавне набавке: Путна инфраструктура у МЗ Царина

ОБАВЕШТЕЊЕ!

0

На основу Одлуке Савета Месне заједнице и измирених финансијских обавеза грађана у износу од 33% укупних трошкова изградње, расписан је тендер за изградњу и асфалтирање следећих путних праваца са подручја…

Свети Марко 2019.

0

Дана 08.05.2019. свечано је обележена Слава Месне заједнице Царина. Слава је уз присуство гостију и грађана обележена у просторијама Месне заједнице, уз скроман коктел и послужење.

Комеморација поводом 78. годишњице априлског рата 1941.

0

У борбама са далеко надмоћнијим непријатељем делови Југословенске војске и грађани Ужица су пружили херојски отпор  и нанели значајне губитке непријатељу. У борбама за славу и част нашег града, изгубило…