Притисните "Ентер" да прескочите садржај

Планови и одлуке

Одлуку Савета Месне заједнице «Царина» о издвајању средстава из удруживања за 2022 годину, за набавку и транспорт бетона за изградњу потпорних зидова на подручју Месне заједнице можете погледати овде.

Одлуку Савета Месне заједнице «Царина» о издвајању средстава из удруживања за 2022 годину, за изградњу и асфалтирање 20 метара крака улице Арсенија Чарнојевића (Ранковићи) и 30 метара крака Колубарске улице (Плакаловићи) можете погледати овде.

Одлуку Савета Месне заједнице «Царина» о одобравању средстава за набавку и транспорт бетона у циљу изградње потпорних зидова на подручју Месне заједнице можете погледати овде.

Одлуку Савета Месне заједнице «Царина» о усмеравању средстава за изградњу путних праваца у 2021 години можете погледати овде.

Одлуку Савета Месне заједнице «Царина» о усмеравању средстава за изградњу путних праваца у 2019. години можете погледати овде.

План изградње приоритетних објеката комуналне инфраструктуре у Месној заједници „Царина“ за 2019. годину (Сачињен на бази упућених захтева грађана у 2018. години и усвојен на XVIII седници Савета Месне заједнице, одржаној 26.12.2018.), можете погледати овде.

План изградње приоритетних објеката комуналне инфраструктуре у Месној заједници „Царина“ за 2018. годину, донет на XV седници Савета, можете погледати овде.

Одлуку Савета Месне заједнице «Царина» о издвајању средстава из удруживања за 2017 годину, за асфалтирање Кракова улица Жупана Брајана, Краља Милутина и Колубарске, можете погледати овде.

Одлуку Савета Месне заједнице «Царина» о издвајању средстава из удруживања за изградњу јавне расвете у доњем краку Колубарске улице и Ерској улици (горњи део Бујићи), можете погледати овде.

План изградње приоритетних објеката комуналне инфраструктуре у Месној заједници „Царина“ за 2017. годину, донет на XII седници Савета, можете погледати овде.

Одлуку Савета Месне заједнице „Царина“ о издвајању средстава из удруживања за 2014 годину, у износу од 72.000,oo динара за набавку и транспорт 8,5 м3 бетона у циљу санације потпорног зида у Косанчићевој улици број 22 можете погледати овде.

Одлуку Савета Месне заједнице „Царина“ о издвајању средстава из удруживања за 2014 годину, у износу од 85.000,oo динара за набавку и транспорт 130 м3 јаловине у циљу изградње макадамског пута у горњем делу Војвођанске улице (Папићи), горњем делу улице Жупана Брајана (Татинац) и делу улице Олге Ђуровић (до спајања са путем за градску депонију) можете погледати овде.

Одлуку Савета Месне заједнице „Царина“ о издвајању средстава из удруживања за 2014 годину, у износу од 45.000,оо динара за набавку и транспорт 70 м3 јаловине у циљу изградње макадамског пута у горњем краку улице Жупана Брајана (Гороњићи) можете погледати овде.

Одлуку Савета Месне заједнице „Царина“ о издвајању средстава из удруживања за 2014 годину, у износу од 100.000,oo динара за набавку и транспорт бетона у циљу изградње потпорног зида у улици Алексе Поповића број 3 можете погледати овде.

Одлуку Савета Месне заједнице „Царина“ о изградњи игралишта за децу предшколског узраста, на потезу између градског базена и Медицинске школе можете погледати овде.

Измењену одлуку Савета Месне заједнице „Царина“ о издвајању средстава из удруживања за 2014 годину, у износу од 216.000,oo динара за изградњу и асфалтирање крака улице Арсенија Чарнојевића (Пузовићи) у укупној дужини од око 100 метара можете погледати овде.

Измењену одлуку Савета Месне заједнице „Царина“ о издвајању средстава из удруживања за 2014 годину, у износу од 150.000,oo динара за изградњу и асфалтирање горњег дела Ерске улице (Бујићи) у дужини од 40 метара можете погледати овде.

Oдлуку Савета Месне заједнице „Царина“ о издвајању средстава из удруживања за 2014 годину, у износу од 200.000,оо динара за изградњу и асфалтирање горњег дела улице Олге Ђуровић у дужини од 25 метара и спајање са путем за Градску депонију „Дубоко“ можете погледати овде.

Иницијативу Савета Месне заједнице „Царина“ и одлуку о формирању фонда за очување споменика на „Белом гробљу“ можете погледати овде.

Одлуку Савета Месне заједнице „Царина“ о измени режима саобраћаја у делу улице Жеља Ђурића и поправци коловоза у истој улици можете погледати овде.

Одлуку Савета Месне заједнице „Царина“ о издвајању средстава из удруживања за 2014 годину, у износу од 50.000,oo динара за набавку и транспорт 5м3 бетона за изградњу потпорног зида у улици Николе Тесле 16 можете погледати овде.

Одлуку Савета Месне заједнице „Царина“ о издвајању средстава из удруживања за 2014 годину, у износу од 250.000,oo  динара за изградњу и асфалтирање горњег дела улице Миладина Радовића у дужини од 45 метара можете погледати овде.

Одлуку Савета Месне заједнице „Царина“ о издвајању средстава из удруживања за 2014 годину, у износу од 207.000,oo динараза изградњу и асфалтирање горњег дела Ерске улице (Бујићи) у дужини од 40 метара можете погледати овде.

Потписане одлуке Савета Месне заједнице „Царина“ о издавању средстава из удруживања за 2014. годину за изградњу и асфалтирање путног правца од Војвођанске улице, до подручја МК „Буар“, крака улице Арсенија Чарнојевића (Бабићи) у укупној дужини од око 100 метара и крака улице Арсенија Чарнојевића (Пузовићи) у укупној дужини од око 100 метара можете погледати овде.

Иницијативу Савета Месне заједнице „Царина“ за проналажење нових просторија за потребе Месне заједнице можете погледати овде.

Финансијски план Месне заједнице „Царина“ за 2014. годину, донет на III седници Савета Месне заједнице „Царина“ 17.01.2014. године можете погледати овде.

План изградње приоритетних објеката комуналне инфраструктуре у Месној заједници „Царина“ за 2014. годину, усвојен на II седници Савета Месне заједнице „Царина“ одржаној 25.12.2013. године можете погледати овде.

Одлуку Савета Месне заједнице „Царина“ о издвајању средстава из удруживања за 2014. годину, у износу од 350.000,oo динара за изградњу и асфалтирање путног правца од Војвођанске улице, до подручја МК „Буар“ (прва фаза радова) можете погледати овде.

Одлуку Савета Месне заједнице „Царина“ о издвајању средстава из удруживања за 2014. годину, у износу од 300.000,oo динара за изградњу и асфалтирање крака улице Арсенија Чарнојевића (Бабићи) у укупној дужини од око 100 метара можете погледати овде.

Одлука Савета Месне заједнице „Царина“ о издвајању средстава из удруживања за 2014. годину, у износу од 300.000,oo динара за изградњу и асфалтирање крака улице Арсенија Чарнојевића (Пузовићи) у укупној дужини од око 100 метара можете погледати овде.

    Оставите одговор

    Ваша адреса е-поште неће бити објављена.