Притисните "Ентер" да прескочите садржај

Чланци који садрже “Савет Месне заједнице”

ЗАПИСНИК СА XXII СЕДНИЦЕ САВЕТА М.З. „ЦАРИНА“

0

Седница је заказана за петак 02.07.2021 године. Са почетком у  18,оо часова у сали Месне заједнице «Царина». Чланови Савета су материјал за седницу добили благовремено поштанским путем.

Седници присуствују: Председница Савета Месне заједнице «Царина» Светлана Савић, заменик Председнице Савета Марјан Бралушић и чланови Савета: Марија Мијатовић, Љубан Николић, Слободан Илић, Владица Јокић и Снежана Јањић. Сагласност на Одлуке Савета су телефонским путем изјавили Јечменица Драгана, Бранко Симовић и Драган Вукашиновић који су били оправдано спречени да присуствују сeдници. Своје одсуство са седнице су оправдали Сања Јанковић и Миливоје Миловић.

Седници присуствују и представници грађана (Режијски одбори за изградњу путних праваца) из улице Филипа Вишњића, Жупана Брајана (два крака) и Ратарске.

Седницу је у 18,10 часова отворила Председница Савета, поздравила присутне, констатовала да постоји кворум за пуноважно одлучивање и предложила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

ЗАПИСНИК СА XXI СЕДНИЦЕ САВЕТА М.З. „ЦАРИНА“

0

Седница је заказана за понедељак 16.11.2020 године. Са почетком у 18,оо часова у сали Месне заједнице «Царина». Чланови Савета су материјал за седницу добили благовремено поштанским путем. А уз позив и материјал су добили и обавештење да услед актуелне ситуације са covid 19 вирусом и препорукама о организацији јавних скупова могу учествовати у раду и електронским или телефонским путем.
Седници присуствују: Председница Савета Месне заједнице «Царина» Светлана Савић, заменик Председнице Савета Марјан Бралушић и чланови Савета: Владица Јокић, Драган Вукашиновић, Слободан Илић, Миловић Миливоје, Љубан Николић и Снежана Јањић, Драгана Јечменица, Марија Мијатовић Своје одсуство са седнице су оправдали Бранко Симовић (Крсна слава Ђурђиц) и Сања Јанковић. Па је потом констатовано да постоји кворум за пуноважно одлучивање и предложен је следећи:
ДНЕВНИ РЕД:

ЗАПИСНИК СА XX СЕДНИЦЕ САВЕТА М.З. „ЦАРИНА“

0

Седница је заказана за четвртак 23.01.2020 године. Са почетком у 18,оо часова у сали Месне заједнице «Царина». Чланови Савета су материјал за седницу добили благовремено поштанским путем.

Седници присуствују: Председница Савета Месне заједнице «Царина» Светлана Савић, заменик Председнице Савета Марјан Бралушић и чланови Савета: Бранко Симовић, Владица Јокић, Драган Вукашиновић, Слободан Илић, Миловић Миливоје, Љубан Николић и Снежана Јањић. Своје одсуство са седнице су оправдали Марија Мијатовић, Драгана Јечменица и Сања Јанковић .Седници присуствује и представник грађана из улице Арсенија Чарнојевића (Грбовић Радош).Седницу је у 18,10 часова отворила Председница Савета, поздравила присутне, констатовала да постоји кворум за пуноважно одлучивање и предложила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

ЗАПИСНИК СА XIX СЕДНИЦЕ САВЕТА М.З. „ЦАРИНА“

0

Седница је заказана за понедељак 08.04.2019. Са почетком у  18,оо часова у сали Месне заједнице «Царина».Чланови Савета су благовремено обавештени о заказаној седници.

Седници присуствују: Председница Савета Месне заједнице «Царина» Светлана Савић, заменик Председнице Савета Марјан Бралушић и чланови Савета: Бранко Симовић, Владица Јокић, Драган Вукашиновић, Слободан Илић, Миловић Миливоје. Своје одсуство са седнице су оправдали Марија Мијатовић, Драгана Јечменица, Сања Јанковић, Снежана Јањић и Љубан Николић.Седници присуствују и грађани из Војвођанске, улице Николе Тесле, улице Михаила Радовића, Радована Драговића и Жупана Брајана.

Седницу је у 18,10 часова отворила Председница Савета, поздравила присутне, констатовала да постоји кворум за пуноважно одлучивање и предложила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

ЗАПИСНИК СА XVIII СЕДНИЦЕ САВЕТА М.З. „ЦАРИНА“

0

Седница је заказана за среду 27.12.2018. Са почетком у  17,оо часова у сали Месне заједнице «Царина».Чланови Савета су благовремено обавештени о заказаној седници, а материјал за седницу су добили поштанским путем.

Седници присуствују: Заменик Председнице Савета Марјан Бралушић и чланови Савета: Драган Вукашиновић, Сања Јанковић, Драгана Јечменица, Слободан Илић, Снежана Јањић, Миловић Миливоје и Љубан Николић. Своје одсуство са седнице су оправдали Марија Мијатовић, Јокић Владица и Председница Савета Светлана Савић (на послу), Симовић Бранко (на путу у Београду) Седници присуствује и представник грађана из Ерске улице Алексић Богдан.

Седницу је у 17,15 часова отворио Заменик Председника Савета, поздравио присутне, констатовао да постоји кворум за пуноважно одлучивање и предложио следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

Позив за 18. седницу Савета МЗ „Царина“

0

У складу са чланом 72 Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС број: 9/02, 33/02, 33/04, 125/04, члана 12. став 1. тачка 1. Одлуке о Месној самоуправи и Статута Месне заједнице…

ЗАПИСНИК СА XVII СЕДНИЦЕ САВЕТА М.З. „ЦАРИНА“

0

Седница је заказана за четвртак 05.07.2018. Са почетком у  18,оо часова у сали Месне заједнице «Царина».Чланови Савета су благовремено обавештени о заказаној седници, а материјал за седницу су добили поштанским путем.

Седници присуствују: Председница Савета Светлана Савић, заменик Председнице Савета Марјан Бралушић и чланови Савета: Драган Вукашиновић, Сања Јанковић, Владица Јокић, Снежана Јањић и Љубан Николић. Своје одсуство са седнице су оправдали Петар Ђурић (здравствени проблеми) Марија Мијатовић и Драгана Јечменица (неодложни приватни послови), Симовић Бранко (на послу у Београду) Миловић Миливоје (на путу, у телефонском разговору дао сагласност на све Одлуке Савета).

Седници присуствује и Одборник Градске Скупштине из улице Филипа Вишњића Милић Александар.

Седницу је у 18,15 часова отворила Председница Савета, поздравила присутне, констатовала да постоји кворум за пуноважно одлучивање и предложила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

ЗАПИСНИК СА XVI СЕДНИЦЕ САВЕТА М.З. „ЦАРИНА“

0

Седница је заказана за петак 23.03.2018. Са почетком у  18,оо часова у сали Месне заједнице «Царина».Чланови Савета су благовремено обавештени о заказаној седници, а материјал за седницу су добили поштанским путем.

Седници присуствују: Председница Савета Светлана Савић, заменик Председнице Савета Марјан Бралушић и чланови Савета:Слободан Илић, Миловић Миливоје, Николић Љубан, Јокић Владица, Петар Ђурић и Снежана Јањић. Своје одсуство са седнице су оправдали Сања Јанковић (здравствени проблеми) Марија Мијатовић (неодложни приватни послови), Драгана Јечменица, и Драган Вукашиновић (на послу).

 Седници присуствује и Богдан Алексић из Ерске улице. Седницу је у 18,10 часова отворила Председница Савета, поздравила присутне чланове Савета и грађане, констатовала да постоји кворум за пуноважно одлучивање и предложила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

Записник са XV седнице Савета Месне заједнице „Царина“

0

Седница је заказана за петак 22.12.2017. Са почетком у  18,оо часова у сали Месне заједнице «Царина».Чланови Савета су благовремено обавештени о заказаној седници, а материјал су добили електронском поштом, а и на самој седници.

Седници присуствују: Председница Савета Светлана Савић, заменик Председнице Савета Марјан Бралушић и чланови Савета: Бранко Симовић, Слободан Илић, Снежана Јањић, Вукашиновић Драган и Миловић Миливоје. Своје одсуство са седнице су оправдали Сања Јанковић и Марија Мијатовић (здравствени проблеми), Драгана Јечменица, Владица Јокић, Љубан Николић и Петар Ђурић ( неодложне пословне обавезе).

Седници присуствују и грађани из Немањине, Ерске и улице Николе Тесле. Седницу је у 18,10 часова отворила Председница Савета, поздравила присутне чланове Савета и грађане, констатовала да постоји кворум за пуноважно одлучивање и предложила следећи:

 ДНЕВНИ РЕД: