Притисните "Ентер" да прескочите садржај

Чланци који садрже “Радови”

Обавештење о радовима

0

Претходних дана су окончани радови на асфалтирању два крака улице Жупана Брајана („Јанковићи“ и „Вељовићи“), крака улице Филипа Вишњића, дела улице Радована Драговића и платоа испред стамбене зграде у Ратарској…

Актуелни радови

0

~ У току су радови на изградњи пешачке стазе између Месне заједнице Царина и Месне заједнице Крчагово, поред Медицинске школе.~ О трошку града је завршена реконструкција дела Војвођанске улице у…

Радови у 2020. години

0

У текућој години на подручју Месне заједнице „Царина“ изграђено је више путних праваца уз помоћ града и солидарно учешће грађана од трећине укупних трошкова изградње. У посматраном периоду, изграђен је…

План изградње приоритетних објеката комуналне инфраструктуре за 2020. годину

0

Приоритети I реда (Финансирање о трошку буџета града)

Изградња и асфалтирање улица:

  1. Изградња меморијалног парковског простора и лапидаријума на „Белом гробљу“(заједно са Народним музејом и СПЦ) Урађена је пројектна документација, која је одобрена од стране ЗЗС Краљево.
  2. Наставак уређења простора око Медицинске школе и градског базена (измештање дечијег игралишта у двориште школе).
  3. Изградња степеништа између Медицинске школе и школе за слушно оштећену децу.
  4. Регулисање раскрснице између Немањине, Ратарске и улице Николе Пашића.
  5. Изградња главног крака канализационе линије у горњем делу улице Олге Ђуровић.
  6. Наставак реконструкције Ратарске и улице Арсенија Чарнојевића.
  7. Реконструкција улица Олге Ђуровић, Колубарске и Миладина Радовића.
  8. Изградња спортског игралишта на "Марином брегу".

Јавна набавка – Путна инфраструктура у МЗ Царина

0

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности

1. Подаци о наручиоцу:Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице,

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

Врста наручиоца: градска и општинска управа

Предмет јавне набавке: Путна инфраструктура у МЗ Царина

Завршене расвете

0

Дана 01.02.2018. завршене су јавне расвете у Ерској, улици Жупана Брајана и доњем краку Колубарске улице.Извођач радова, било је предузеће «Електромонт» из Ужица.Укупна вредност радова на 17 сијаличних места је…

Радови 2017

0

На захтев грађана и Савета Месне заједнице, а о трошку града у току су завршни радови на реконструкцији (асфалтирању) Ратарске улице, проширењу улице Николе Тесле и изградњи степеништа између Војвођанске и…

Озелењавање „Белог Гробља“

0

Дана 13.11.2015. У склопу акције озелењавања зелених површина на подручју града и прве фазе изградње меморијалног парковског простора на „Белом гробљу“ извршена је садња 70 стабала разног листопадног и четинарског дрвећа на читавом подручју „Белог гробља“.

Лапидаријум на Белом Гробљу

0

У вези са прошле године одржаним поменом нашим суграђанима, сахрањеним на најстаријем Ужичком гробљу - Белом гробљу, а у циљу заштите преосталих споменика, Народни музеј, Жичка епархија српске православне цркве и Месна заједница Царина воде акцију изградње лапидаријума. Овде можете видети фрагменте усвојеног пројекта од стране Завода за заштиту споменика из Краљева и Жичке епархије.