Притисните "Ентер" да прескочите садржај

План изградње приоритетних објеката комуналне инфраструктуре за 2020. годину

0

Приоритети I реда (Финансирање о трошку буџета града)

Изградња и асфалтирање улица:

 1. Изградња меморијалног парковског простора и лапидаријума на „Белом гробљу“(заједно са Народним музејом и СПЦ) Урађена је пројектна документација, која је одобрена од стране ЗЗС Краљево.
 2. Наставак уређења простора око Медицинске школе и градског базена (измештање дечијег игралишта у двориште школе).
 3. Изградња степеништа између Медицинске школе и школе за слушно оштећену децу.
 4. Регулисање раскрснице између Немањине, Ратарске и улице Николе Пашића.
 5. Изградња главног крака канализационе линије у горњем делу улице Олге Ђуровић.
 6. Наставак реконструкције Ратарске и улице Арсенија Чарнојевића.
 7. Реконструкција улица Олге Ђуровић, Колубарске и Миладина Радовића.
 8. Изградња спортског игралишта на “Марином брегу”.

Изградња водоводне и фекалне канализационе мреже:

 1. Изградња фекалне канализације у горњем делу улице Олге Ђуровић.
 2. Pеконструкција водоводне линије између Сланушке улице (број:21) и Белог гробља.
 3. Изградња фекалне канализационе линије у делу доњег крака Колубарске улице.

  Изградња јавне расвете:

  1. Проширења јавне расвете у улици Немањиној, Војвођанској (степениште) Солунској,  Жупана Брајана,Ђурђевданској и улици Арсенија Чарнојевића и Николе Тесле.

  Друге инвестиције са статусом приоритета првог реда:

  1. Наставак изградње спортских игралишта на локацијама: На “Ибишевом гувну” (заједно са М.З. “Центар”) и на “Марином брегу”.
  2. Изградња саобраћајнице између Ерске и Лужничке улице, према плану генералне регулације “Царина” из 2012 године (нова 4).
  3. Изградња тротоара у Војвођанској улици, поред “Белог гробља”.
  4. Изградња заштитне ограде поред тротоара на „Царинском мосту“.
  5. Изградња нове или реконструкција старе саобраћајнице у циљу смањења нагиба при уласку у улицу Жупана Брајана.
  6. Каналисање дела потока, код стамбене зграде и моста између улица Добриле Петронијевић и Николе Пашића.
  7. Поправка жардињера и платоа у улици Николе Пашића.
  8. Поправка потпорног зида и одвода за кишну канализацију изнад степеништа у улици Филипа Вишњића.
  9. Постављање семафорске сигнализације или принудних успоривача брзине на раскрсници Немањине и Ратарске улице, у улици Николе Тесле, Ратарској (код стамбених зграда), Сланушкој, Немањиној (код Медицинске школе) и на “Ракијском пијацу”.
  10. Изградња пропуста за одвод атмосферских вода у улици Арсенија Чарнојевића код трафо станице, уколико се не заврши у текућој години.
  11. Уклањање обрушеног потпорног зида на кривини у улици Михаила Радовића и реконструкција улице.
  12. Изградња гелендера у улици Николе Тесле, Радована Драговића, Олге Ђуровић и Колубарској.
  13. Изградња степеништа између Солунске и Војвођанске улице (преко „Белог гробља“).
  14. Изградња подзиде-риголе, дуж коловоза у улици Краља Милутина.
  15. Поправка плочника и кишне канализације испред стамбених зграда у улици Николе Пашића 35-41.
  16. Уређење простора око пешачке стазе према Медицинској школи. (Насипање родне земље, украсно растиње, клупе)

  II. Приоритети који се финансирају са 33 и 50% удружених средстава грађана:

  Изградња и асфалтирање улица:

  1. Асфалтирање крака улице Жупана Брајана у дужини од око 120 метара.
  2. Асфалтирање крака улице  Радована Драговића у дужини од око 80 метара.
  3. Асфалтирање крака Војвођанске улице у дужини од око 80 метара.
  4. Асфалтирање горњег дела улице Радована Драговића,
  5. Асфалтирање 70 метара улице Арсенија Чарнојевића (Грбовићи)

  Завршетак уговорених радова на асфалтирању улица: Радована Драговића, Михаила Радовића, Војвођанске, Николе Тесле, Жупана Брајана (измирене обавезе у 2019 години).

  Изградња степеништа и потпорних зидова:

  1. Изградња потпорног зида (санација каменог зида) у Немањиној улици (Петронијевићи)
  2. Изградња пешачке стазе између улица Филипа Вишњића и раскрснице Моравске и улице Жупана Брајана (преко “Мариног брега”)

  Изградња водоводне и фекалне канализационе мреже:

  1. Изградња фекалне канализације у горњем делу улице Олге Ђуровић ( главни и секундарни кракови, урађена пројектна документација).
  2. Изградња фекалне канализације у делу доњег крака Колубарске улице.

  III.Остали приоритети настали на бази захтева грађана у претходним годинама (који се могу реализовати у зависности од расположивих средстава и исказаног интереса грађана).

  Изградња путева и улица:

  1. Изградња тротоара у делу Немањине улице (код продавнице на раскрсници са ул. Олге Ђуровић, према „Сарића осоју“)
  2. Изградња и асфалтирање пута између М.З. “Царина” и “Буар” на потезу крај улице А.Чарнојевића-засеок „Радичевићи“.
  3. Проширење кривине у улици Жупана Брајана код трафо станице, изнад “Мариног брега”.

  Друге инвестиције са статусом осталих приоритета:

  1. Изградња фекалне канализације у првом делу Ратарске улице (канализација се неконтролисано одлива у Глуваћки поток).
  2. Изградња кишне канализације и ригола за одвод атмосферских вода у Ратарској улици, улици Арсенија Чарнојевића, Моравској, Војвођанској, улици Филипа Вишњића, Краља Милутина и улици Николе Тесле.
  3. Зацевљење Царинског потока у горњем делу Царинске и делу Немањине улице.
  4. Даља санација клизишта у улици Ф. Вишњића, Ратарској, Војвођанској и изградња потпорних зидова.
  5. Каналисање горњег дела Глуваћког потока, поплочавање и изградња паркинга у доњем делу Глуваћког потока, од Царинског моста до ЈКП “Водовод”.
  6. Редовна поправка улица и одржавање и постављање одговарајуће саобраћајне сигнализације.

  IV. Приоритети из области екологије и заштите човекове околине.

  1. Затварање, санација и рекултивизација депоније “Сарића осоје”
  2. Реконструкција “Цокалине” (1905) (постоји пројектна документација) ,”Батакове чесме” и чесме “Грозничавац”
  3. Наставак уређења споменика незнаном јунаку на “Сарића осоју” (постављање расвете, клупа и јарбола за заставу) и “Олгине чесме” у улици Олге Ђуровић.
  4. Уређење обала и чишћење корита Царинског и Глуваћког потока.
  5. Уређење простора између стамбених зграда у Немањиној и улици Николе Пашића (постављање жардињера, поправка расвете…) Ратарској 69 испред просторија Месне заједнице (постављање једне клупе, садња украсног шибља), на “Белом гробљу” и поред Медицинске школе.
  6. Уклањање отпада и обраслог растиња  на потезу “Јанковића ливаде”, и “Грујичићи” у Немањиној улици.

  Предност у реализацији ће имати приоритети код којих се благовремено обезбеди неопходна пројектна документација и одговарајуће учешће грађана!

   

  С поштовањем,                                                      

  Председница Савета

                                                                               Месне заједнице „Царина“

                                                                                      _________________

                                                                                      Светлана Савић

   Оставите одговор

   Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *