Притисните "Ентер" да прескочите садржај

ЗАПИСНИК СА XVIII СЕДНИЦЕ САВЕТА М.З. „ЦАРИНА“

0

Седница је заказана за среду 27.12.2018. Са почетком у  17,оо часова у сали Месне заједнице «Царина».Чланови Савета су благовремено обавештени о заказаној седници, а материјал за седницу су добили поштанским путем.

Седници присуствују: Заменик Председнице Савета Марјан Бралушић и чланови Савета: Драган Вукашиновић, Сања Јанковић, Драгана Јечменица, Слободан Илић, Снежана Јањић, Миловић Миливоје и Љубан Николић. Своје одсуство са седнице су оправдали Марија Мијатовић, Јокић Владица и Председница Савета Светлана Савић (на послу), Симовић Бранко (на путу у Београду) Седници присуствује и представник грађана из Ерске улице Алексић Богдан.

Седницу је у 17,15 часова отворио Заменик Председника Савета, поздравио присутне, констатовао да постоји кворум за пуноважно одлучивање и предложио следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање записника са претходне седнице Савета Месне заједнице.
 2. Доношење плана изградње приоритетних објеката комуналне инфраструктуре у Месној заједници «Царина» за 2019 годину. (У прилогу: Предлог плана изградње приоритетних објеката комуналне инфраструктуре у Месној заједници «Царина» за 2019 годину.) (сачињен на бази захтева грађана).
 3. Усвајање извештаја о раду Месне заједнице «Царина» за 2019 годину. (У прилогу: Предлог извештаја о раду Месне заједнице «Царина» за 2019 годину.)
 4. Текућа питања.

По изношењу дневног реда, исти је изнет на одлучивање па је потом и једногласно усвојен. Одмах затим прешло се на рад и одлучивање по тачкама дневног реда:

По првој тачки дневног реда:

Усвајање записника са претходне седнице Савета, обзиром на чињеницу да су сви чланови Савета у материјалу за седницу добили интегралну верзију записника и да су са њом упознати. Заменик Председника  је ову тачку дневног реда одмах изнео на одлучивање и записник је једногласно усвојен.

Потом се прешло на рад и одлучивање по другој тачки дневног реда:

 Доношење плана изградње приоритетних објеката комуналне инфраструктуре у Месној заједници «Царина» за 2019 годину. Такође имајући у виду да су чланови Савета благовремено информисани о предложеном плану изградње који су добили у материјалу за седницу. Није било дебате. План је потом изнет на одлучивање и једногласно је усвојен.

По трећој тачки дневног реда:

Усвајање извештаја о раду Месне заједнице «Царина» за 2019 годину. На предлог Заменика Председника Савета Бралушић Марјана извештај је изнет на одлучивање и он је без дебате једногласно усвојен.

По четвртој тачки дневног реда:

Текућа питања: За реч се јавио Секретар Месне заједнице, који је обавестио присутне да је током дана стигао допис из Градске управе у којем се обавештава да је за следећу години предвиђено за удруживање са грађанима у Месној заједници «Царина» укупно 2.500.000 динара (као и текуће године) и то искључиво за изградњу и асфалтирање путних праваца уз учешће грађана од 33% и услов да су решили имовинско правне односе и да је предметни пут уцртан у катастру. Такође вредност извођења радова за сваки путни правац не може бити мања од 300.000,оо динара, а радови ће се обавити тек по измирењу средстава од стране грађана.

 С тим у вези, заменик Председника Савета Бралушић Марјан је предложио да се на основу упућених захтева грађана у овој години, благовремено донесе Одлука да се одобравају средства за изградњу и асфалтирање следећих путних праваца:

 • Горњи део улице Радована Драговића (Ђуровићи) дужине око 250 метара.
 • Наставак улице Михаила Радовића у дужини од око 100 метара.
 • Крак улице Жупана Брајана (Гороњићи-Роговићи) у дужини од око 100 метара.
 • Горњи крак Војвођанске улице (Мандићи) у укупној дужини од око 80 метара. Што би заједно, ценећи вредност асфалта од 1.500 дин, по м2 износило око 2.500.000,оо динара.

Чланови Савета су прихватили предлог, он је потом изнет на одлучивање и једногласно је усвојен.

На крају седнице, представник грађана из Ерске улице Богдан Алексић је поново затражио да се реши проблем са високим нагибом коловоза на улазу у улицу Жупана Брајана из Немањине и у том правцу и затражио да Савет  поново упути допис надлежним, као и да се именује члан Савета који ће се  у кординацији са грађанима старати о реализацији ове инвестиције. Савет је одлучио да то буде Члан Савета Илић Слободан, који се потом и прихватио дужности.

Седница Савета је завршена у 18,10 часова.

Записник водио,

Секретар Месне заједнице «Царина»

Драган Басуровић.

       

  Оставите одговор

  Ваша адреса е-поште неће бити објављена.