Притисните "Ентер" да прескочите садржај

ЗАПИСНИК СА XVII СЕДНИЦЕ САВЕТА М.З. „ЦАРИНА“

0

Седница је заказана за четвртак 05.07.2018. Са почетком у  18,оо часова у сали Месне заједнице «Царина».Чланови Савета су благовремено обавештени о заказаној седници, а материјал за седницу су добили поштанским путем.

Седници присуствују: Председница Савета Светлана Савић, заменик Председнице Савета Марјан Бралушић и чланови Савета: Драган Вукашиновић, Сања Јанковић, Владица Јокић, Снежана Јањић и Љубан Николић. Своје одсуство са седнице су оправдали Петар Ђурић (здравствени проблеми) Марија Мијатовић и Драгана Јечменица (неодложни приватни послови), Симовић Бранко (на послу у Београду) Миловић Миливоје (на путу, у телефонском разговору дао сагласност на све Одлуке Савета).

Седници присуствује и Одборник Градске Скупштине из улице Филипа Вишњића Милић Александар.

Седницу је у 18,15 часова отворила Председница Савета, поздравила присутне, констатовала да постоји кворум за пуноважно одлучивање и предложила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

  1. Усвајање записника са претходне седнице Савета Месне заједнице.
  2. Доношење Одлука по приспелим захтевима грађана и достављеним предрачунима радова за набавку и транспорт бетона за изградњу потпорних зидова и пешачке стазе у следећи улицама:

-Потпорни зид у улици Лазовина број: 12. Оријентациона вредност набавке и транспорта 9,5м3 бетона је 95.000,оо динара. Зид се налази испод коловоза, а срушио се приликом олује 13.06.2018.

-Набавка и транспорт бетона за изградњу пешачке стазе у улици Филипа Вишњића. Оријентациона вредност 25м3 бетона је 250.000,оо динара. Постојећа пешачка стаза (макадам) је руинирана после олује 13.06. 2018.

-Потпорни зид у улици Миладина Радовића број: 30. Оријентациона вредност набавке и транспорта 13,5м3 бетона је 130.000,оо динара.

Грађани су се обавезали да ће о свом трошку и уз стручан надзор извршити армирачко-бетонске радове на изградњи пешачке стазе и потпорних зидова.

3.Текућа питања.

По изношењу дневног реда, исти је изнет на одлучивање па је потом и једногласно усвојен. Одмах затим прешло се на рад и одлучивање по тачкама дневног реда:

По првој тачки дневног реда:

Усвајање записника са претходне седнице Савета, обзиром на чињеницу да су сви чланови Савета у материјалу за седницу добили интегралну верзију записника и да су са њом упознати. Председница  је ову тачку дневног реда одмах изнела на одлучивање и записник је једногласно усвојен.

Потом се прешло на рад и одлучивање по другој тачки дневног реда:

Доношење Одлука Савета по приспелим захтевима грађана и достављеним предрачунима радова за набавку и транспорт бетона за изградњу потпорних зидова и пешачке стазе у следећи улицама:

-Потпорни зид у улици Лазовина број: 12. Оријентациона вредност набавке и транспорта 9,5м3 бетона је 95.000,оо динара. Зид се налази испод коловоза, а срушио се приликом олује 13.06.2018.

-Набавка и транспорт бетона за изградњу пешачке стазе у улици Филипа Вишњића. Оријентациона вредност 25м3 бетона је 250.000,оо динара. Постојећа пешачка стаза (макадам) је руинирана после олује 13.06. 2018.

-Потпорни зид у улици Миладина Радовића број: 30. Оријентациона вредност набавке и транспорта 13,5м3 бетона је 130.000,оо динара.

Грађани су се обавезали да ће о свом трошку и уз стручан надзор извршити армирачко-бетонске радове на изградњи пешачке стазе и потпорних зидова.

Председница Савета је упознала присутне са приспелим захтевима и предрачунима радова, и отворила дебату. Пошто није било заинтересованих говорника,  на предлог Председнице одмах се прешло на одлучивање.

Па је потом донета једногласна Одлука да се одобре средства из удруживања за набавку и транспорт бетона за изградњу:

Потпорног зида у улици Лазовина број: 12. Оријентациона вредност набавке и транспорта 9,5м3 бетона је 95.000,оо динара. (Зид се налази испод коловоза, а срушио се приликом олује 13.06.2018).

-Набавку и транспорт бетона за изградњу пешачке стазе у улици Филипа Вишњића. Оријентациона вредност 25м3 бетона је 250.000,оо динара. Постојећа пешачка стаза (макадам) је руинирана.

-Потпорни зид у улици Миладина Радовића број: 30. Оријентациона вредност набавке и транспорта 13,5м3 бетона је 130.000,оо динара.

Уз услов да грађани о свом трошку и уз стручан надзор изведу све потребне армирачко-бетонске радове.

 По трећој тачки дневног реда: Текућа питања,

За реч се јавио Љубан Николић који је затражио да се ургира на грађане који живе на потезу «Пантовића ливаде» у улици Лазовина, да покосе траву или уколико они не буду хтели, да се о томе обавесте надлежни.

Сања Јанковић је поновила захтев да се предузму мере и обавесте надлежни о неопходности поправке асфалтног коловоза у другом делу улице Арсенија Чарнојевића, јер је исти потпуно руиниран и небезбедан за одвијање јавног саобраћаја.

Седница Савета је завршена у 20,оо часова.

Записник водио,

___________________

Драган Басуровић

Секретар М.З. «Царина»

    Оставите одговор

    Ваша адреса е-поште неће бити објављена.