Притисните "Ентер" да прескочите садржај

ЗАПИСНИК СА XIX СЕДНИЦЕ САВЕТА М.З. „ЦАРИНА“

0

Седница је заказана за понедељак 08.04.2019. Са почетком у  18,оо часова у сали Месне заједнице «Царина».Чланови Савета су благовремено обавештени о заказаној седници.

Седници присуствују: Председница Савета Месне заједнице «Царина» Светлана Савић, заменик Председнице Савета Марјан Бралушић и чланови Савета: Бранко Симовић, Владица Јокић, Драган Вукашиновић, Слободан Илић, Миловић Миливоје. Своје одсуство са седнице су оправдали Марија Мијатовић, Драгана Јечменица, Сања Јанковић, Снежана Јањић и Љубан Николић.Седници присуствују и грађани из Војвођанске, улице Николе Тесле, улице Михаила Радовића, Радована Драговића и Жупана Брајана.

Седницу је у 18,10 часова отворила Председница Савета, поздравила присутне, констатовала да постоји кворум за пуноважно одлучивање и предложила следећи:

 ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање записника са претходне седнице Савета Месне заједнице.
 2. Доношење Одлуке о изградњи и асфалтирању улица на подручју Месне заједнице «Царина» у 2019 години.
 3. Обавештење о планираној акцији пролећног чишћења и уређења града и јавном конкурсу за финансирање пројеката које организују удружења и друге организације грађана из области заштите и унапрећења животне средине.
 4. Текућа питања.

По изношењу дневног реда, исти је изнет на одлучивање па је потом и једногласно усвојен. Одмах затим прешло се на рад и одлучивање по тачкама дневног реда:

По првој тачки дневног реда: Усвајање записника са претходне седнице Савета, обзиром на чињеницу да су сви чланови Савета упознати са истим. Председница Савета  је ову тачку дневног реда одмах изнела на одлучивање и записник је једногласно усвојен.

 Потом се прешло на рад и одлучивање по другој тачки дневног реда:

 По другој тачки дневног реда: Доношење Одлуке о изградњи и асфалтирању улица на подручју Месне заједнице «Царина» у 2019 години.

            По овој тачки дневног реда, прва се за реч јавила Председница Савета Светлана Савић, која је обавестила присутне грађане заинтересоване за изградњу и асфалтирање улица, да је неопходно да најкасније до 15 јуна текуће године сакупе 33% потребних средстава (обавезе грађана) и да иста уплате на текући рачун, како би се благовремено приступило расписивању тендера, а касније и отпочињању радова.

            Председница је у директном телефонском контакту са чланом Градског већа Владимиром Синђелићем такође изјавила да је у улицама у којим грађани до наведеног датума не сакупе средства неће бити извођења радова у текућој години.

            С тим у вези присутни су добили предмер и предрачун радова са наведеним путним правцима, укупним финансијским задужењем са обрачунатим пдв-ом, пример попуњене уплатнице и обавештење да су у складу са одлуком Града у обавези да уплате трећину средстава за изградњу.

           У краћој расправи, грађани су поставили више питања у вези динамике уплате средстава и евентуалној ситуацији да у колико грађани неке од улице не сакупе средства да ли ће се радити остале улице.

           Председница је објаснила да је неопходно сакупити средства и иста уплатити на рачун закључно са 15 јуном, због благовременог расписивања тендера на коме ће се налазити све улице на подручју Месне заједнице предвиђене за изградњу у текућој години.  А да у колико настане ситуација да грађани неке од улица до поменутог датума не сакупе средства, та се улица  уопште неће радити или ће се уз њихову сагласност и сагласност изабраног извођача радова радити у складу и обиму  са до тада уплаћеним средствима. Што ни у каквом случају не утиче на изградњу осталих улица.

           Потом је Одлуке о изградњи и асфалтирању улица на подручју Месне заједнице «Царина» у 2019 години изнета на одлучивање и она је уз пуну сагласност грађана  гласањем чланова Савета једногласно усвојена.

Тако да је Одлучено да се у 2019 години приступи изградњи и асфалтирању следећих улица:

 1. Крака улице Радована Драговића (Ђуровићи) у дужини од 380 метара и оријентационој вредности радова са обрачунатим Пдв-ом од 1.683.240,оо динара. (Уз обавезе грађана да учествују у изградњи у висини од 33% оријентационе вредности).
 2. Крака улице Радована Драговића (Од броја 30 до броја 34) у дужини од 65 метара и оријентационој вредности радова са обрачунатим Пдв-ом од 436.608,оо динара. (Уз обавезе грађана да учествују у изградњи у висини од 33% оријентационе вредности).
 3. Крака улице Радована Драговића (Породице Вистаћ и Ракић) у дужини од 25 метара и оријентационој вредности радова са обрачунатим Пдв-ом од 123.192,оо динара. (Уз обавезе грађана да учествују у изградњи у висини од 33% оријентационе вредности).
 4. Крака улице Жупана Брајана (Гороњићи, Роговићи) у дужини од 100 метара и оријентационој вредности радова са обрачунатим Пдв-ом од 519.240,оо динара. (Уз обавезе грађана да учествују у изградњи у висини од 33% оријентационе вредности).
 5. Крака Војвођанске улице (Мандићи) у дужини од 32 метра и и оријентационој вредности радова са обрачунатим Пдв-ом од 159.984,оо динара. (Уз обавезе грађана да учествују у изградњи у висини од 33% оријентационе вредности).
 6. Крака улице Михаила Радовића (Челиковићи) у дужини од 125 метара и и оријентационој вредности радова са обрачунатим Пдв-ом од 669.600,оо динара. (Уз обавезе грађана да учествују у изградњи у висини од 33% оријентационе вредности).
 7. Крак Војвођанске улице од броја: 87. У дужини од 25 метара и и оријентационој вредности радова са обрачунатим Пдв-ом од 248.800,оо динара. (Уз обавезе грађана да учествују у изградњи у висини од 33% оријентационе вредности).
 8. Крака улице Николе Тесле, од броја: 30 у дужини од 110 метара и и оријентационој вредности радова са обрачунатим Пдв-ом од 364.320,оо динара. (Уз обавезе грађана да учествују у изградњи у висини од 33% оријентационе вредности).

По трећој тачки дневног реда: Обавештење о планираној акцији пролећног чишћења и уређења града и јавном конкурсу за финансирање пројеката које организују удружења и друге организације грађана из области заштите и унапрећења животне средине.

            Председница Савета је упознала присутне грађане и чланове савета о актуелној акцији пролећног уређења града и јавном конкурсу за финансирање пројеката које организују удружења и друге организације грађана из области заштите и унапређења животне средине. Уз позив присутним да обавесте комшије и узму учешће у наведеној акцији и конкурсу. Председница је на крају истакла да се о свему подробно могу обратити Месној заједници која ће им по овим питањима пружити сву неопходну помоћ.

На крају се прешло на рад и одлучивање по четвртој тачки дневног реда.

По четвртој тачки дневног реда: Текућа питања.

За реч се јавио Горан Митић из улице Николе Тесле са захтевом да се изврши усаглашавање тренутног фактичког стања у делу улице Николе Тесле, са ДУП и планом регулације улице, од интереса за три домаћинства која то захтевају.

Одлучено је да именовани достави писани допис са потписима заинтересованих грађана који ће се потом упутити надлежним Градским службама на даље одлучивање.

Седница Савета је завршена у 19,20 часова.

 Записник водио,

Секретар Месне заједнице «Царина»

__________________

Драган Басуровић

  Оставите одговор

  Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *