Притисните "Ентер" да прескочите садржај

ЗАПИСНИК СА XVI СЕДНИЦЕ САВЕТА М.З. „ЦАРИНА“

0

Седница је заказана за петак 23.03.2018. Са почетком у  18,оо часова у сали Месне заједнице «Царина».Чланови Савета су благовремено обавештени о заказаној седници, а материјал за седницу су добили поштанским путем.

Седници присуствују: Председница Савета Светлана Савић, заменик Председнице Савета Марјан Бралушић и чланови Савета:Слободан Илић, Миловић Миливоје, Николић Љубан, Јокић Владица, Петар Ђурић и Снежана Јањић. Своје одсуство са седнице су оправдали Сања Јанковић (здравствени проблеми) Марија Мијатовић (неодложни приватни послови), Драгана Јечменица, и Драган Вукашиновић (на послу).

 Седници присуствује и Богдан Алексић из Ерске улице. Седницу је у 18,10 часова отворила Председница Савета, поздравила присутне чланове Савета и грађане, констатовала да постоји кворум за пуноважно одлучивање и предложила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

  1. Усвајање записника са претходне седнице Савета Месне заједнице.
  2. Доношење Одлука по приспелим захтевима грађана и достављеним предрачунима радова за набавку и транспорт бетона за изградњу потпорних зидова у следећи улицама:

-Колубарска 42. 7м3 бетона, 68.000,оо динара, Колубарска 58, 10м3 бетона 95.000 динара, Колубарска 51а, 12м3 бетона 117.000,оо динара, Немањина 249, 4м3 бетона 38.000,оо динара, Царинска 34. 15,5м3 бетона 150.000,оо динара, Косанчићева 26. 26м3 бетона 255.000,оо динара, Николе Тесле 108. 16,5 м3 бетона 150.000,оо динара.

Напомена: Према информацији добијеној од члана Градског већа за Месне заједнице, Синђелић Владимира. Месна заједница у текућој години (као и у претходној) има на располагању за удруживање са грађанима износ од 2.500.000,оо динара.

  1. Извештај о раду Месне заједнице «Царина» за период од 2014-2017 године.
  2. Текућа питања.

 По изношењу дневног реда, исти је изнет на одлучивање па је потом и једногласно усвојен. Одмах затим прешло се на рад и одлучивање по тачкама дневног реда:

 По првој тачки дневног реда:

Усвајање записника са претходне седнице Савета, обзиром на чињеницу да су сви чланови Савета у материјалу за седницу добили интегралну верзију записника и да су са њом упознати. Председница  је ову тачку дневног реда одмах изнела на одлучивање и записник је једногласно усвојен.

Потом се прешло на рад и одлучивање по другој тачки дневног реда:

Доношење Одлука по приспелим захтевима грађана и достављеним предрачунима радова за набавку и транспорт бетона за изградњу потпорних зидова и изградњу коловоза у следећи улицама:

-Колубарска 42. 7м3 бетона, 68.000,оо динара, Колубарска 58, 10м3 бетона 95.000 динара, Колубарска 51а, 12м3 бетона 117.000,оо динара, Немањина 249, 4м3 бетона 38.000,оо динара, Царинска 34. 15,5м3 бетона 150.000,оо динара, Косанчићева 26. 26м3 бетона 255.000,оо динара, Николе Тесле 108. 16,5 м3 бетона 150.000,оо динара и Николе Тесле 28а 26м3 бетона 250.000,оо динара.

            Изградња и асфалтирање 50 метара горњег дела Војвођанске улице, од броја: 131.

            Председница Савета је упознала присутне са приспелим захтевима и потом је отворена дебата.

Први се за реч јавио Илић Слободан, који је истакао да је сва три потпорна зида у Колубарској улици обишао лично са представником предузећа «Ужице развој» Жарком Јанковићем и да је становишта да треба одобрити бетон за сва три зида, јер су у рушљивом стању, а власници немају средстава да их о свом трошку изграде у потпуности.

Потом се за реч јавио Бралушић Марјан (заменик Председника Савета), који је подржао изградњу 50 метара асфалтног коловоза у горњем делу Војвођанске улице, што је жеља 19 грађана и изразио неслагање о издвајању средстава за набавку и транспорт бетона за потпорни зид у Косанчићевој улици, јер се по њему ради о приватном зиду и власник треба сам да сноси трошкове и евентуалне последице услед појаве клизишта на суседне објекте.

Председница Савета Светлана Савић је заузела становиште, да је проблем у Косанчићевој и у томе што постоји реална опасност од појаве клизишта и угрожавања породичних објеката са доње стране Солунске улице, изнад откопа. Па је предложила да се за потпорне зидове веће вредности одвоји максимално 100.000,оо динара или 10м3 бетона а да власници сносе све остале трошкове.

Николић Љубан је предложио да се одобре средства за изградњу потпорног зида у Царинској улици, јер се исти налази на самој кривини испод коловоза и већим делом обезбеђује коловоз од урушавања.

По завршетку дебате прешло се на одлучивање, па је донета једногласна Одлука да се одобре средства за изградњу 50 метара асфалтног коловоза у горњем делу Војвођанске улице уз услов да грађани учествују у изградњи са 33% неопходних средстава. Као и да се одобре средства за набавку и транспорт бетона за изградњу потпорних зидова у следећим улицама:

            -Колубарска 42. 7м3 бетона, 68.000,оо динара, Колубарска 58, 10м3 бетона 95.000 динара, Колубарска 51а, 12м3 бетона 117.000,оо динара, Немањина 249, 4м3 бетона 38.000,оо динара, Царинска 34. 15,5м3 бетона 150.000,оо динара.

Као и умањене количине бетона за  потпорне зидове у наведеним улицама: Косанчићева 26. 10 м3 бетона у износу од 100.000,оо динара, Николе Тесле 108. 10 м3 бетона 100.000,оо динара и Николе Тесле 28а 10м3 бетона 100.000,оо динара. Јер се ради о зидовима велике вредности за које Месна заједница нема могућности да финансира набавку и транспорт бетона у потпуности.

Потом се прешло на рад и одлучивање по трећој  тачки дневног реда:

Извештај о раду Месне заједнице «Царина» за период од 2014-2017 године.

 По овој тачки дневног реда, Председница Савета је затражила мишљење од чланова Савета да ли је неопходно прочитати извештај, имајући у виду да су сви чланови Савета исти добили у материјалу за седницу. Пошто су чланови Савета констатовали да су упознати са извештајем, извештај је изнет на одлучивање и он је једногласно усвојен.

По четвртој тачки дневног реда: Текућа питања

Председница Савета је упознала присутне чланове Савета са чињеницом да је у плану одржавање избора за Савете Месних заједница и да ће се исти одржати у наредном периоду, о чему ће по расписивању бити благовремено обавештени.

Петар Ђурић је изнео предлог да у будуће Месна заједница приликом обилнијих снежних падавина организује акције чишћења снега на подручју целе Месне заједнице и да се у том правцу анимира што већи број грађана.

Петар Ђурић је потом похвалио рад члана Савета Илић Слободана и предложио да му се додели захвалница.

-Петар Ђурић је такође затражио да се у будуће води рачуна да се средства усмеравају и на «сокаке» и делове Месне заједнице у којима није било улагања.

-Љубан Николић је затражио да се постави поклопац на шахт од водовода на самом почетку Царинске улице.

-Миливоје Миловић је информисао присутне о разговорима са надлежним у вези изградње саобраћајнице између Лужничке и Ерске улице и активностима Народног музеја у вези изградње лапидаријума на «Белом гробљу».  Такође је овом приликом позвао чланове савета да 15.04. присуствују помену на гробу незнаног јунака на «Сарића осоју».

 

Седница Савета је завршена у 19,40 часова.

 

Записник водио,

___________________

Драган Басуровић

Секретар М.З. «Царина»

    Оставите одговор

    Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *