Притисните "Ентер" да прескочите садржај

V седница Савета месне заједнице „Царина“

0

Седница ће се одржати у среду 09.04.2014. Са почетком у  18:00 часова у сали Месне заједнице „Царина“.

За седницу je предложен следећи дневни ред:

1.      Усвајање записника са претходне седнице Савета Месне заједнице.

2.      Доношење Одлуке о усмеравању средстава из удруживања за 2014 годину:

(Предлози за које су стигли предмери и предрачуни радова и у којима је до данас, по тврдњама грађана обезбеђено обавезно учешће у финансирању)

  • Асфалтирање 45 метара улице Жеља Ђурића, предрачунска вредност радова износи 260.000,оо динара, а обавезе грађана учесника у изградњи 130.000,оо динара.
  • Асфалтирање 25 метара горњег дела улице Олге Ђуровић и спајање са путем за депонију „Дубоко“, предрачунска вредност радова износи 200.000,оо динара, грађани учествују у изградњи са 33% укупних трошкова и о свом трошку праве испуст за регулацију атмосферских вода.
  • Измена Одлуке о асфалтирању крака улице Арсенија Чарнојевића (Пузовићи). По новом предрачуну радова укупне обавезе Месне заједнице су умањене и сада износе 216.000,оо динара. Обавезе грађана износе 110.000,оо динара.
  • Измена Одлуке о асфалтирању горњег крака Ерске улице. По новом предрачуну радова укупне обавезе Месне заједнице су умањене и сада износе 150.000,оо динара. Обавезе грађана износе 75.000,оо динара.
  • Доношње Одлуке Савета у вези иницијативе грађана и предлога Дирекције за изградњу у вези одвијања јавног саобраћаја у улици Жеља Ђурића.
  • Доношење Одлуке о оснивању фонда за сакупљање средстава у циљу уређења и изградње лапидаријума на „Белом гробљу“ (Заједно са Градом Ужицем, Народним музејом и Првом основном школом Краљ Петар II Карађорђевић).

3.      Договор око прославе славе Месне заједнице – Светог Марка 08.05.2013.

4.      Договор око пресељења просторија Месне заједнице.

5.      Текућа питања

Позив за V седницу Савета месне заједнице „Царина“ можете преузети овде.

    Оставите одговор

    Ваша адреса е-поште неће бити објављена.