Притисните "Ентер" да прескочите садржај

Записник са VII седнице Савета Mесне заједнице „Царина“

0

Седница је заказана за четвртак 13.11.2014 године, са почетком у 18:оо часова у сали Месне заједнице “Царина”.

Чланови Савета су материјал за седницу добили благовремено, поштанским путем.

Седници присуствују Председница Савета Месне заједнице “Царина”, Савић Светлана, Заменик Председника Савета Бралушић Марјан и чланови Савета: Миловић Миливоје, Ковачевић Марија, Јанковић Сања, Илић Слободан, Драгана Јечменица, Драган Вукашиновић, Јањић Снежана, Јокић Владица и Николић Љубан.

Свој изостанак са седнице су оправдали  чланови Савета Симовић Бранко (службено одсутан) и Петар Ђурић.

Седницу је у 18,00 часова отворила Председница Савета Савић Светлана, констатовала да постоји кворум за пуноважно одлучивање, поздравила присутне и преложила следећи:

 ДНЕВНИ РЕД:

 1.Усвајање записника са претходне седнице Савета Месне заједнице.

  1. Извештај о раду од 01.01. до 01.11.2014. (у прилогу)
  2. Доношење плана приоритета за наредну годину (предлог у прилогу)

4.Текућа питања

На предлог Председнице Савета, дневни ред је изнет на одлучивање и он је једногласно усвојен.

Потом је Председница Савета информисала присутне о проведеним активностима у времену између две седнице Савета а  затим се прешло на рад и одлучивање по првој тачки дневног реда: Усвајање записника са претходне седнице Савета Месне заједнице.

Обзиром да су сви чланови Савета записник добили у материјалу за седницу и да су са истим упознати, није било дебате и записник је једногласно усвојен.

По завршетку прве, прешло се на рад и одлучивање по другој тачки дневног реда:

Извештај о раду од 01.01. до 01.11.2014.

По овој тачки дневног реда није било дебате, извештај је усвојен као информација уз констатацију да је неопходно интезивирати напоре у циљу асфалтирања преосталих путних праваца у Месној заједници. Који су уговорени и за које су грађани благовремено измирили финансијске обавезе па из наведеног разлога оправдано негодују.

То су два крака Колубарске улице, дужине од по 100 метара. Извођач радова ЈКП «Нискоградња» Ужице.

И делови Ерске, улице Олге Ђуровић и улице Жеља Ђурића. Извођач радова «Путеви»-Нови Пазар.

Председница Савета је истакла да је по овом питању у више наврата имала састанке са надлежним у Дирекцији за изградњу, на којима су присуствовали и представници Режијских одбора и да је више пута договарана динамика извођења радова, али на жалост до данас није дошло до реализације.

Председница Савета, је затражила од других чланова Савета да се по овом питању додатно ангажују, нарочито када се ради о комуналној инфраструктури у деловима Месне заједнице где они живе.

По завршетку друге тачке дневног реда, прешло се на рад по трећој тачки дневног реда:

Доношење плана приоритета за наредну годину.

Чланови Савета су у материјалу за седницу добили предлог приоритетних радова у Месној заједници за 2015 годину, сачињен искључиво према захтевима грађана примљеним у текућој години. Као и обавештење о средствима намењеним за удруживање у следећој години.

С тим у вези отворена је дебата у којој су учествовали Миловић Миливоје, Николић Љубан, Ковачевић Марија и Драгана Јечменица.

Миловић Миливоје је затражио да  на првом месту инвестиција које се финансирају из градског буџета буде ставка (наставак уређења простора око Медицинске школе) што је и усвојено. Миловић је такође затражио да се хитно изврши изградња кишне канализације поред градског базена, како би се у будуће спречило остајање воде на коловозу.

Николић Љубан је затражио да се из плана приоритета изузме изградња игралишта на «Марином брегу» пошто на тој локацији постоји уређено дечије игралиште, а у непосредној близини постоји и спортско игралиште. Ова иницијатива је усвојена. Николић је такође изјавио да и поред учешћа грађана у пројектној документацији и радовим не треба градити ни игралиште код «Дабића чесме» јер би га користило само шесторо деце, представника Режијског одбора који су и финансирали досадашње радове. По овом питању је договорено, да чланови Режијског одбора направе списак деце која би користило игралиште код «Дабића чесме» из улице Радована Драговића, Царинске и околних и исти доставе Савету Месне заједнице.

Предлог Николића је да се изгради игралиште на простору «Пантовића ливаде» у улици Лазовина који је намењен за индивидуалну стамбену изградњу, а где је већ извршен широк ископ земљишта за мање игралиште. Овај предлог је подржала и Драгана Јечменица.

Драгана Јечменица је истакла да је неопходно изградити гелендере у улици Радована Драговића и да треба очекивати да ће се убрзо решити и имовинско-правни односи, као једини предуслов за почетак изградње.

Ковачевић Марија је затражила да се што је пре могуће приступи реконструкцији раскрснице између Немањине, Ратарске и улице Николе Пашића код «Царинског моста» и затварање дела «Глуваћког потока» што је било у програму Дирекције за текућу годину, а није реализовано.

Предлог плана изградње приоритетних објеката у Месној заједници «Царина» је по завршетку дебате и уз предложене измене упућен на одлучивање и он је једногласно усвојен.

По последњој тачки дневног реда:

Текућа питања.

За реч се јавило више дискутаната:

Илић Слободан је затражио да се изврши поправка степеништа између улица Олге Ђуровић и Колубарске, јер је због изузетно лошег стања руинираног бетонског степеништа више грађана доживело повреде.

Миловић Миливоје је подржао акцију озелењавања града и затражио да се предузме акција у циљу садње дрвећа поред Медицинске школе.

Јањић Снежана је затражила да се изгради потпорни зид у улици Филипа Вишњића, пошто је стари у руинираном стању и прети да се уруши.

Одлучено је да се изнети захтеви чланова Савета доставе надлежним и да се по њима траже писани одговори.

Седница Савета Месне заједнице завршена у 19:30 часова.

Записник водио

Секретар Месне заједнице

“Царина”

Драган Басуровић

Записник са VII седнице Савета Месне заједнице „Царина“, одржане 13.11.2014. године можете погледати овде.

    Оставите одговор

    Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *