Притисните "Ентер" да прескочите садржај

Записник са VIII седнице Савета Mесне заједнице „Царина“

0

Седница је заказана за среду 18.02.2015. године, са почетком у 18:00 часова у сали Месне заједнице “Царина”.

Чланови Савета су материјал за седницу добили благовремено, поштанским путем.

Седници присуствују Председница Савета Месне заједнице “Царина” Савић Светлана, Заменик Председника Савета Бралушић Марјан и чланови Савета: Миловић Миливоје, Ковачевић Марија, Јанковић Сања, Илић Слободан, Драган Вукашиновић, Јањић Снежана, Јокић Владица, Симовић Бранко, Петар Ђурић и Николић Љубан. Седници присуствује и Богдан Алексић из Ерске улице.

Свој изостанак са седнице је оправдала чланица Савета Драгана Јечменица (службено одсутна). Седницу је у 18,00 часова отворила Председница Савета констатовала да постоји кворум за пуноважно одлучивање, поздравила присутне и преложила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1.Усвајање записника са претходне седнице Савета Месне заједнице.
2.Извештај о раду Месне заједнице «Царина» за 2014 годину.
3.Верификација финансијског плана за 2015 годину.
4.Извештај о средствима предвиђеним за удруживање у 2015 години и доношење Одлука по приспелим захтевима.
5.Текућа питања.

На предлог Председнице Савета, дневни ред је изнет на одлучивање и он је једногласно усвојен.

Потом је Председница Савета информисала присутне о проведеним активностима у времену између две седнице Савета а затим се прешло на рад и одлучивање по првој тачки дневног реда: Усвајање записника са претходне седнице Савета Месне заједнице.
Обзиром да су сви чланови Савета записник добили у материјалу за седницу и да су са истим упознати, није било дебате и записник је једногласно усвојен.

По завршетку прве, прешло се на рад и одлучивање по другој тачки дневног реда: Извештај о раду Месне заједнице “Царина” за 2014 годину (који можете погледати овде).
Пошто су чланови Савета извештај добили у материјалу за седницу и са истим су имали прилике да се благовремено упознају, није било дебате и извештај је једногласно усвојен.

 По завршетку друге тачке дневног реда, прешло се на рад по трећој тачки дневног реда:Верификација финансијског плана за 2015 годину.
Као и у претходном случају чланови Савета су финансијски план добили у материјалу за седницу и са истим су имали прилике да се благовремено упознају, ни по овој тачки дневног реда није било дебате, па је финансијски план једногласно усвојен.

Потом се прешло на рад и одлучивање по следећој тачки дневног реда: Извештај о средствима предвиђеним за удруживање у 2015 години и доношење Одлука по приспелим захтевима.

По овој тачки дневног реда чланови Савета су упознати да Месна заједница у текућој години располаже са 1.150.000,оо динара за удруживање са грађанима. Чланови Савета су констатовали да се ради о изузетно малим и недовољним финансијским средствима за основне потребе у финансирању изградње комуналне инфраструктуре, па је предложено да тек по добијању података из тендера о финансијским обавезама на изградњи два крака Колубарске улице. Савет расправља о другим инвестицијама, од којих су приоритети асфалтирање 60 метара крака улице Олге Ђуровић и асфалтирање 150 метара крака улице Арсенија Чарнојевића-Максимовићи. О захтеву грађана из Војвођанске улице, за набавку и транспорт 13м3 бетона у износу од 130.000,оо динара, из напред изнетих разлога констатовано је да се може реализовати тек по добијању извештаја из тендера, евентуално преосталих средстава или из могућег ребаланса буџета.

По завршетку четврте тачке дневног реда, прешло се на рад и одлучивање по петој тачки дневног реда: Текућа питања.

По овој тачки дневног реда отворила се дебата у којој су учествовали:

 • Илић Слободан са захтевом да се прошири план прања улица на градском подручју и да се у будуће, као и раније пере цела улица Олге Ђуровић и Колубарска, а не само њен почетак. Што се односи и на горње делове Царинске и улице Лазовина и Радована Драговића.

Илић Слободан је истакао да је испред просторија Месне заједнице неопходно оставити простор за два аутомобила, јер грађани не могу да уђу у просторије од паркираних аутомобила, посебан проблем представљају странке које су слабо покретне и инвалидна лица која из истих разлога не могу да прођу или паркирају возило и обаве посао у Месној заједници. Предлог је прихваћен и у том правцу је упућен захтев надлежним.

 • Марија Ковачевић је затражила да се паркинг у Немањиној, изнад “Царинског” моста, удаљи од тротоара јер се возила често паркирају на самом тротоару и онемогућавају пролаз пешацима. Марија Ковачевић је затражила и да се постави огледало за регулисање саобраћаја у улици Лазовина.
 • Петар Ђурић је затражио да се провери да ли је завршен пројекат за изградњу и асфалтирање улице Јанка Веселиновића и истакао да постоји воља једног броја грађана и привредника да учествују у финансирању изградње.
 • Миловић Миливоје је затражио да се од евентуалног ребаланса буџета определе средства за изградњу степеништа између Медицинске школе и школе за слушно оштећену децу и уређење простора око Медицинске школе и базена, тим више што су ове инвестиције биле предвиђене у буџету Дирекције за изградњу претходне године.
 • Миловић Миливоје и Слободан Илић су изнели проблем са запуштеним имањем породице Јанковић и затражили да се уреди простор између Немањине и улице Николе Пашића.
 • Богдан Алексић је изнео више проблема у вези са одвијањем јавног саобраћаја у Ерској улици и затражио њихово решавање. Алексић је такође затражио и изградњу дечијег игралишта на “Марином брегу”.
 • Симовић Бранко је затражио да се реши проблем једносмерног одвијања саобраћаја у делу Жупана Брајана, јер поред бројних захтева грађана, постоји и позитиван закључак Савета за саобраћај и мишљење Дирекције. Одлучено је да се одмах упути захтев Градском већу у вези решавања наведеног проблема. Симовић је такође затражио да се изведу земљани радови на изградњи спортског игралишта на “Марином брегу” јер за исто постоји урађен пројекат.
 • Миловић Миливоје и Илић Слободан су затражили да се интезивирају разговори са надлежним у вези измештања просторија Месне заједнице (које су у процесу реституције) и да се хитно нађе адекватан простор у градском базену или Дому “Петар Радовановић”. У том правцу је и формирана комисија у саставу: Председница Савета Савић Светлана и чланови Савета Илић Слободан и Миловић Миливоје који треба да предложе адекватан простор.
 • Миловић Миливоје и Илић Слободан су захтевали да се изнађе могућност за отварање амбуланте у Медицинској школи или Градском базену и да се у ту сврху упути молба надлежним.
 • Снежана Јањић је изнела захтев да што пре треба санирати одрон у улици Филипа Вишњића.
 • Петар Ђурић је затражио да се забрани изношење кабастог отпада на депонију “Сарића осоје” да се иста рекултивише и да се уреди гроб незнаног јунака и ограда на путу кроз “Сарића осоје”.
 • Миловић Миливоје је на крају обавестио Савет Месне заједнице да је Народни музеј урадио пројекат за изградњу лапидаријума и уређења “Белог гробља”.

Седница Савета је завршена у 19,20 часова.

Записник водио,

Секретар М.З. “Царина”

Драган Басуровић

Записник са VIII седнице Савета Месне заједнице „Царина“, одржане 18.02.2015. године можете погледати овде.

  Оставите одговор

  Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *