Притисните "Ентер" да прескочите садржај

Записник са X седнице Савета Mесне заједнице „Царина“

0

Седница је заказана за среду 02.12.2015 године, са почетком у 18:00 часова у канцеларији Месне заједнице «Царина». Чланови Савета су материјал за седницу добили на самој седници.

Седници присуствују: Председница Савета Светлана Савић и чланови Савета: Миловић Миливоје, Илић Слободан, Јокић Владица, Николић Љубан, Марија Ковачевић и Сања Јанковић. Изостанак са седнице су оправдали: Заменик Председника Савета Бралушић Марјан (дан раније дао писмену сагласност и писмено гласао за све одлуке из дневног реда) службено одсутан у Новој Вароши, Симовић Бранко (службено одсутан на терену), Вукашиновић Драган (службено одсутан), Јечменица Драгана (службено одсутна), Јањић Снежана (службено одсутна на семинару) и Ђурић Петар. 

Седницу је у 18:00 часова отворила Председница Савета, поздравила присутне чланове Савета и том приликом се посебно захвалила чланици Савета Марији Ковачевић која се свесрдно труди и одржава сајт Месне заједнице који је један од најбољих и најпосећенијих. Председница је потом констатовала да постоји кворум за пуноважно одлучивање и предложила следећи

 ДНЕВНИ РЕД:

  1. Усвајање записника са претходне седнице Савета Месне заједнице.
  2. Доношење плана изградње приоритетних објеката у Месној заједници «Царина» за 2016 годину.

(Упознавање са дописом Градског већа о средствима намењеним за удруживање са грађанима у 2016 години)

  1. Извештај о раду Месне заједнице «Царина» од 01.01.2015-30.11.2015.
  2. Текућа питања

Председница Савета је дневни ред изнела на одлучивање и он је без допуна једногласно усвојен.

Потом се прешло на рад и одлучивање по тачкама дневног реда: 

По првој тачки дневног редаУсвајање записника са претходне седнице Савета Месне заједнице. Није било дискутаната, записник је прочитан изнет на одлучивање и једногласно је усвојен. 

По другој тачки дневног реда: Доношење плана изградње приоритетних објеката у Месној заједници «Царина» за 2016 годину и информација о одобреним средствима за удруживање са грађанима у наредној години.

Присутним члановима Савета је подељен оријентациони план изградње приоритетних објеката у Месној заједници «Царина» за наредну годину, који је сачињен на бази приспелих захтева грађана у текућој години. Као и информација о одобреним средствима за удруживање са грађанима у наредној години у износу од 2.500.000,оо динара.
План изградње објеката за 2016. годину можете погледати овде.

Присутни чланови Савета су подржали чињеницу да су средства за удруживање са грађанима дупло већа него текуће године и једногласно су усвојили план изградње приоритетних објеката на подручју Месне заједнице за 2016 годину.

По трећој тачки дневног реда: Извештај о раду Месне заједнице «Царина» од 01.01.2015-30.11.2015.

Присутним члановима Савета је подељен извештај. Уз констатацију да још увек нису асфалтирана два крака Колубарске улице и ако су грађани у потпуности измирили своје финансијске обавезе, као и да је неизвесно да ће се у овој години ти послови и одрадити. И да по том питању постоји велико незадовољство грађана и Режијског одбора. Председница Савета је изнела информацију да је добила уверавања од надлежних да у колико потраје лепо време постоји реална могућност да се радови изведу, а у супротном они ће бити пролонгирани као приоритет за почетак наредне године, при чему ће на снази остати потписан уговор и обавезе грађана и Месне заједнице се неће мењати. Председница је апеловала на грађане да се стрпе, да не захтевају поврат новца, јер ће се радови сигурно обавити ако не до краја ове онда приоритетно почетком грађевинске сезоне наредне године. Извештај је потом усвојен једногласно.

По четвртој тачки дневног реда: Текућа питања, у дискусију се укључило више чланова Савета.

Николић Љубан је предложио да се апелује на надлежне да се уклони више нелегалних дрвених гаража у улици Лазовина (на простору «Пантовића ливаде»-предвиђеним за индивидуалну стамбену изградњу) и да се на том месту изгради паркинг простор.

Миловић Миливоје је предложио да се настави са уређењем простора око Медицинске школе и изгради пешачка стаза кроз шумски простор до школе за слушно оштећену децу са припадајућом расветом. Што је био приоритет Дирекције и претходне године.

Јанковић Сања је изјавила да је неопходно изградити потпорни зид у краку улице Арсенија Чарнојевића (Максимовићи) како би се спречило клизање земље које опасно угрожава породичну кућу Антонијевић Катарине која се налази изнад самог крака улице.

Јанковић Сања је такође апеловала да се изврши темељна поправка целе улице Арсенија Чарнојевића јер је коловоз у руинираном стању.

Илић Слободан је изнео захтев да се изврши хитна поправка асфалтног застора у улици Жупана Брајана (на «Марином брегу» прекопано од стране ЈКП «Водовод») и улице Јанка Веселиновића (прекопано од стране «Ужице гаса»).

Ковачевић Маја је поновила захтев да је неопходно извршити поправку постојећих и изградњу нових гелендера код «Царинског моста» јер је поред самог тротоара велики пропуст и прети опасност од повређивања грађана.

Миловић Миливоје и Николић Љубан су затражили да се постави огледало за регулисање саобраћаја на раскрсници улица Жупана Брајана и Немањине.

Одлучено је да се о свим захтевима чланова Савета обавесте надлежни са захтевом да их и реализују.

На крају седнице изнета је понуда Поповић Стојке из Царинске улице, да без надокнаде поклони кат. парцелу у њеном власништву, у улици Радована Драговића за изградњу спортског игралишта у пројектованим габаритима самог игралишта. Савет је једногласно прихватио понуду Поповић Стојке уз услов да Месној заједници достави оверену изјаву-сагласност свих сувласника са тачним бројем и површином парцеле.

 

Седница Савета је завршена у 19,10 часова.

 

 

Записник водио,

Секретар М.З. «Царина»

Драган Басуровић

    Оставите одговор

    Ваша адреса е-поште неће бити објављена.