Притисните "Ентер" да прескочите садржај

Записник са XII седнице Савета Месне заједнице „Царина“

0

Седница је заказана за четвртак 08.12.2016. Са почетком у  18,оо часова у сали Месне заједнице «Царина».Чланови Савета су благовремено телефонским путем обавештени о заказаној седници, а материјал су добили на самој седници. Седници присуствују: Председница Савета Светлана Савић, заменик Председнице Савета Марјан Бралушић и чланови Савета: Владица Јокић, Петар Ђурић, Слободан Илић, Снежана Јањић, Љубан Николић, Вукашиновић Драган и Миловић Миливоје. Своје одсуство са седнице су оправдали Сања Јанковић и Марија Ковачевић на лечењу (боловању), Драгана Јечменица и Бранко Симовић ( неодложне приватне обавезе)

Седници присуствују и представници грађана из улице Јанка Веселиновића и Олге Ђуровић (горњи део). Седницу је у 18,10 часова отворила Председница Савета, поздравила присутне чланове Савета и грађане, констатовала да постоји кворум за пуноважно одлучивање и предложила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

  1. Усвајање записника са претходне седнице Савета.
  2. Извештај о релизацији инфраструктурних пројеката на подручју Месне заједнице „Царина“ у 2016 години.
  3. Предлог плана изградње приоритетних објеката на подручју Месне заједнице «Царина» у 2017 години.
  4. Tекућа питања и предлози. 

По изношењу дневног реда, Председница Савета је дневни ред дала на одлучивање и он је једногласно усвојен. Па се одмах прешло на рад по тачкама дневног реда:

 По првој тачки дневног реда: Усвајање записника са претходне седнице Савета, обзиром на чињеницу да су сви чланови Савета у материјалу за седницу добили интегралну верзију записника и да су са њом упознати. Председница  је ову тачку дневног реда изнела на одлучивање и записник је једногласно усвојен.

 Потом се на предлог Председнице Савета прешло на рад и одлучивање по другој тачки дневног реда:

 Извештај о релизацији инфраструктурних пројеката на подручју Месне заједнице „Царина“ у 2016 години.

 У уводном излагању Председница Савета је у најкраћем информисала присутне чланове Савета (материјал су добили у писаном облику) о реализацији инфраструктурних пројеката у текућој години, на подручју Месне заједнице. По овој тачки није било дебате и она је као информација једногласно усвојена.

 По завршетку друге прешло се на рад и одлучивање по трећој тачки дневног реда:

 Предлог плана изградње приоритетних објеката на подручју Месне заједнице «Царина» у 2017 години.

 Председница Савета је у најкраћем информисала присутне чланове Савета (материјал су добили у писаном облику) о предлогу плана изградње приоритетних објеката на подручју Месне заједнице „Царина“ за наредну годину. И истакла да је исти проистекао искључиво на бази не реализованих захтева грађана из претходних година.

С тим у вези Председница Савета је замолила све присутне чланове Савета да уколико имају неки предлог у вези плана приоритета исти доставе Месној заједници до 20.12. а о њима ће се расправљати на следећој седници Савета која се мора одржати до на којој ће се донети коначан план изградње приоритетних објеката на подручју Месне заједнице „Царина“ за 2017 годину. Предлог Председнице Савета је усвојен као закључак.

 На крају седнице прешло се на последњу тачку дневног реда: Текућа питања и предлози.

По овој тачки на предлог Председнице Савета и чињенице да су грађани из Војвођанске улице одустали од асфалтирања, као и информације добијене од Илић Слободана да није изграђен потпорни зид у улици Олге Ђуровић. Донета је Одлука да се средства из удруживања која су била планирана за ове инвестиције  а нису реализована због одбијања грађана да учествују, преусмере у износу од 220.000,оо динара (без пдв-а) за изградњу јавне расвете између улица Жупана Брајана и Ерске за коју су грађани (16 домаћинстава) изразили сагласност да учествују у изградњи у висини од 50% укупних трошкова изградње.

У отвореној дебати, за реч се јавио Петар Ђурић и група грађана из улице Јанка Веселиновића са питањем, докле се стигло са изградњом улице Јанка Веселиновића.

Председница Савета је Ђурића и присутне грађане информисала да је ЈП „Дирекција за изградњу“ на захтев Месне заједнице урадила идејни пројекат, који се на захтев „Дирекције“ тренутно налази на доради код овлашћене пројектне фирме из Београда. Тек по добијању пројекта, може се приступити активностима усмереним на изградњу и асфалтирање улице.

Испред групе грађана из горњег дела улице Олге Ђуровић, за реч се јавио Александар Станишић Председник Режијског одбора.           Станишић је у свом излагању истакао да више од 20 домаћинстава из горњег дела улице Олге Ђуровић, води акцију изградње фекалне канализационе линије. Као и да су тренутно у фази набавке пројектне документације од овлашћеног пројектанта. Проблем је актуелизован изградњом водоводне линије, па се због већег притиска и дотока воде на више места фекалије из непрописних септичких јама неконтролисано изливају низ улицу и породична домаћинства из доњег дела улица Олге Ђуровић и Колубарске. Што нарочито представља проблем у летњим месецима, због ширења несносних мириса, а и када је могућност избијања зараза знатно већа. 

С тим у вези грађани моле Месну заједницу да помогне у изградњи главног крака канализације и да исту стави у план приоритета за наредну годину.

Присутни чланови Савета су се сагласили са изнетим чињеницама и сложили да грађанима приоритетно треба помоћи у изградњи фекалне канализације.    

 Седница Савета је завршена у 19,20 часова. 

 

Записник оверава,

___________________

Светлана Савић

Председница Савета М.З. «Царина»

    Оставите одговор

    Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *