Притисните "Ентер" да прескочите садржај

Записник са XIV седнице Савета Месне заједнице „Царина“

0

Седница је заказана за четвртак 04.05.2017 године, са почетком у 18,оо часова у сали Месне заједнице «Царина». Чланови Савета су материјал за седницу добили пре почетка седнице.

Седници присуствују: Председница Савета Светлана Савић и чланови Савета: Николић Љубан, Јањић Снежана, Симовић Бранко, Вукашиновић Драган , Ђурић Петар и Јокић Владица.

Изостанак са седнице су оправдали: Јечменица Драгана (неодложне приватне обавезе), Бралушић Марјан (неодложне приватне обавезе), Миловић Миливоје (неодложне приватне обавезе), Јанковић Сања (службено одсутна), Илић Слободан (неодложне приватне обавезе), Марија Мијатовић (на боловању).

 Седницу је у 18,оо часова отворила Председница Савета па потом поздравила присутне грађане и чланове Савета. Председница је потом констатовала да постоји кворум за пуноважно одлучивање и предложила следећи:

  ДНЕВНИ РЕД:

  1. Усвајање записника са претходне седнице Савета Месне заједнице.
  2. Доношење Одлуке о усмеравању средстава из удруживања за 2017 годину:

Набавка и транспорт бетона за изградњу потпорних зидова:

-Олге Ђуровић 37. 7м3 бетона, 68.000,оо динара.

-Царинска 36. 17м3 бетона, 160.000,оо динара.

-Ратарска 68. 7,5 м3 бетона, 73.000,оо динара.

-Немањина 249. 4м3 бетона, 38.000,оо динара.

-Николе Тесле 28а (Мишевић) 26м3 бетона, 250.000,оо динара.

-Николе Тесле 108. 16,5 м3 бетона, 150.000,оо динара.

-Николе Тесле 30б. 14м3 бетона, 130.000,оо динара.

-Радована Драговића 74. 7,5м3 бетона, 73.000,оо динара

(Грађани прихватили да о свом трошку и стручан надзор, изведу све неопходне армирачко-бетонске радове).

  1. Доношење Одлуке Савета о преносу 63.110,оо динара са рачуна Месне заједнице (уплате за изградњу водовода у улици Николе Тесле и наплате судских такси) ЈКП «Водовод» на име дуга грађана за изведене радове на реконструкцији водоводне мреже у улици Николе Тесле (крак).
  2. Доношење Одлуке Савета по захтеву грађана из горњег крака улице Олге Ђуровић о одустајању од изградње још 100 метара асфалтног коловоза и асфалтирању укупно 160 метара, у складу са уплаћеним средствима у износу од 244.300,оо динара.
  3. Договор око прославе Славе Месне заједнице Светог Марка у понедељак 08.05.2017.
  4. Текућа питања

 Председница Савета је предложени дневни ред изнела на одлучивање и он је без допуна једногласно усвојен.

Потом се прешло на рад и одлучивање по тачкама дневног реда:

По првој тачки дневног редаУсвајање записника са претходне седнице Савета Месне заједнице, није било дискутаната. Записник је потом изнет на одлучивање и  једногласно је усвојен.

 По другој тачки дневног реда: Доношење Одлуке о усмеравању средстава из удруживања за 2017 годину:

Набавка и транспорт бетона за изградњу потпорних зидова:

-Олге Ђуровић 37. 7м3 бетона, 68.000,оо динара.

-Царинска 36. 17м3 бетона, 160.000,оо динара.

-Ратарска 68. 7,5 м3 бетона, 73.000,оо динара.

-Немањина 249. 4м3 бетона, 38.000,оо динара.

-Николе Тесле 28а (Мишевић) 26м3 бетона, 250.000,оо динара.

-Николе Тесле 108. 16,5 м3 бетона, 150.000,оо динара.

-Николе Тесле 30б. 14м3 бетона, 130.000,оо динара.

-Радована Драговића 74. 7,5м3 бетона, 73.000,оо динара

(Грађани прихватили да о свом трошку и стручан надзор, изведу све неопходне армирачко-бетонске радове).

По другој тачки дневног реда, обзиром на расположива средства за удруживање са грађанима и финансијске вредности предметних потпорних зидова одлучено је да се изврши набавка и транспорт бетона за потпорне зидове у улицама: Олге Ђуровић 37, Царинској 36, Ратарској 68, Немањиној 249, Николе Тесле 108 и Николе Тесле 30б. Док се за потпорни зид у улици Николе Тесле 28а због велике вредности, средства одобре само у случају да до краја године преостане довољан износ средстава из удруживања за набавку и транспорт бетона.

 По трећој тачки дневног реда:

Доношење Одлуке Савета о преносу 63.110,оо динара са рачуна Месне заједнице (уплате за изградњу водовода у улици Николе Тесле и наплате судских такси) ЈКП «Водовод» на име дуга грађана за изведене радове на реконструкцији водоводне мреже у улици Николе Тесле (крак).

По овој тачки дневног реда, у дискусију се укључио Петар Ђурић који је затражио да се од ЈКП «Водовод» претходно затражи потврда да је притисак у водоводним цевима у предметном краку улице Николе Тесле у прописаним вредностима, па да се тек онда изврши пренос средстава.

С тим у вези је и једногласно одлучено да се по добитку потврде од ЈКП «Водовод» да је притисак у водоводим цевима у краку улице Николе Тесле у прописаним вредностима изврши пренос средстава са рачуна Месне заједнице.

 По четвртој тачки дневног реда:

Доношење Одлуке Савета по захтеву грађана из горњег крака улице Олге Ђуровић о одустајању од изградње још 100 метара асфалтног коловоза и асфалтирању укупно 160 метара, у складу са уплаћеним средствима у износу од 244.300,оо динара.

По четвртој тачки дневног реда, једногласно је одлучено да се на захтев грађана, представника шест домаћинстава из горњег крака Колубарске улице одустане од даљег асфалтирања улице у дужини од додатних 100 метара (планирано у овој години) и да се надлежним упути захтев за асфалтирање 160 метара крака улице у складу са уплаћеним средствима и обавезама из прошле године. Све у износу од 244.300,оо динара.

 По петој тачки дневног реда:

Договор око прославе Славе Месне заједнице Светог Марка у понедељак 08.05.2017.

Отворена је дебата у којој су учествовали, Председница и присутни чланови Савета. Овом приликом изнети су предлози и постигнут договор, на који начин да се сакупе потребна средства, набаве потребне намирнице и одреде обавезе чланова Савета у организацији прославе. Како би се слава обележила достојно и скромно.

 По шестој тачки дневног реда:

Текућа питања.

По последњој тачки дневног реда за реч се јавило више чланова Савета.

Петар Ђурић је затражио да се интезивирају активности на асфалтирању улице Јанка Веселиновића. Симовић Бранко је истакао проблем са ударним рупама на коловозу у Ерској улици. Снежана Јањић је поново затражила поправку јавне расвете на степеништу у улици Филипа Вишњића. Николић Љубан је затражио да се изврши реконструкција Лужничке улице и да се изврши кошење простора «Пантовића ливаде». За све предлоге чланова Савета одлучено је да се надлежним упуте одговарајући захтеви.

На крају седнице Председница Савета Савић Светлана је обавестила присутне да су отпочели радови на изградњи обилазнице (проширењу) улице Николе Тесле и завршетку степеништа између Ратарске и Војвођанске улице, као и да се почетак радова на поправци коловоза у више улица и реконструкцији Ратарске улице планирају наредних дана.

Седница Савета је завршена у 19,10 часова.

  

 Записник водио,

     Секретар М.З. «Царина»

                                                                                              Драган Басуровић

    Оставите одговор

    Ваша адреса е-поште неће бити објављена.