Притисните "Ентер" да прескочите садржај

ЗАПИСНИК СА XX СЕДНИЦЕ САВЕТА М.З. „ЦАРИНА“

0

Седница је заказана за четвртак 23.01.2020 године. Са почетком у  18,оо часова у сали Месне заједнице «Царина». Чланови Савета су материјал за седницу добили благовремено поштанским путем.

Седници присуствују: Председница Савета Месне заједнице «Царина» Светлана Савић, заменик Председнице Савета Марјан Бралушић и чланови Савета: Бранко Симовић, Владица Јокић, Драган Вукашиновић, Слободан Илић, Миловић Миливоје, Љубан Николић и Снежана Јањић. Своје одсуство са седнице су оправдали Марија Мијатовић, Драгана Јечменица и Сања Јанковић .Седници присуствује и представник грађана из улице Арсенија Чарнојевића (Грбовић Радош).Седницу је у 18,10 часова отворила Председница Савета, поздравила присутне, констатовала да постоји кворум за пуноважно одлучивање и предложила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање записника са претходне седнице Савета Месне заједнице.
 2. Доношење новог Статута Месне заједнице «Царина» у складу са Одлуком о Месним заједницама од 17.12.2019 године (Предлог у прилогу)
 3. Усвајање извештаја о раду за 2019 годину. (Предлог у прилогу).
 4. Доношење плана изградње приоритетних објеката за 2020 годину. (Предлог у прилогу)
 5. Доношење Одлуке о промени бирачког места број: 77. (Војвођанска и улица Николе Тесле). (Предлаже се промена бирачког места из Војвођанске улице број: 57 у улицу Николе Тесле број: 65.)
 6. Доношење Одлуке о удруживању средстава за изградњу кракова улица Радована Драговића, Арсенија Чарнојевића, Војвођанске и улице Жупана Брајана. Према захтевима грађана из 2019 године.
 7. Текућа питања.

По изношењу дневног реда, исти је изнет на одлучивање па је потом и једногласно усвојен. Одмах затим прешло се на рад и одлучивање по тачкама дневног реда:

По првој тачки дневног реда:

Усвајање записника са претходне седнице Савета, обзиром на чињеницу да су сви чланови Савета упознати са истим. Председница Савета  је ову тачку дневног реда одмах изнела на одлучивање и записник је једногласно усвојен.

Потом се прешло на рад и одлучивање по другој тачки дневног реда:

По другој тачки дневног реда: Доношење новог Статута Месне заједнице «Царина» у складу са Одлуком о Месним заједницама од 17.12.2019 године, председница Савета је присутним члановима Савета објаснила неопходност доношења Статута, који је у корелацији са новом Одлуком о Месним заједницама, а коју је Скупштина Града усвојила на седници одржаној 17.12.2019 године.

Пошто су чланови Савета благовремено поштанским путем у материјалу за седницу добили Одлуку о Месној самоуправи и  предлог новог Статута Месне заједнице, он је без дискусије једногласно и усвојен.

По трећој тачки дневног реда: Усвајање извештаја о раду за 2019 годину.

          Присутним члановима Савета је презентиран извештај о раду за протеклу годину, а он је потом без дискусије изнет на одлучивање и једногласно и усвојен.

По четвртој тачки дневног реда: Доношење плана изградње приоритетних објеката за 2020 годину.

Презентиран је предлог плана, који су чланови Савета добили у материјалу за седницу, потом је отворена дебата у којој су се јављали чланови Савета са предлозима за допуну.

Први се за реч јавио члан Савета Илић Слободан, који је затражио да се у план уврсти и реконструкција асфалтног застора у улицама Олге Ђуровић и Колубарској, пошто су недавно завршени радови на гасификацији улице.

Потом се за реч јавио Миловић Миливоје које је затражио да се изврши изградња дечијег игралишта у дворишту Медицинске школе, за шта је добио усмену сагласност од руководства школе. По предлогу Миловића игралиште ће се градити на тај начин што ће се постојећи мобилијар испред школе преместити у круг школе и допунити са справама за вежбање на отвореном.

Миловић је такође затражио да се изврши постављање принудних успоривача брзине, на местима где су и раније постојали пре извођења радова на реконструкцији Немањине и улице Николе Пашића. Као и нови код Медицинске школе и Градског базена.

Ову иницијативу је подржао и члан Савета Љубан Николић, који је предложио и да се хитно изврши поправка асфалтног застора и замена шахта на улазу у Царинску улицу, који је поломљен и представља опасност и за пешаке и моторна возила.

Николић Љубан је такође предложио да се поред новог спортског игралишта у улици Радована Драговића, изгради и мањи паркинг простор.

У дебату се укључио и представник грађана из улице Арсенија Чарнојевића Грбовић Радош, који је замолио Савет да се изврши проширење јавне расвете од краја асфалтног дела улице, за четири постојећа стубна места у дужини од око 200 метара, као и за помоћ у гасификацији и асфалтирању око 70 метара улице.

Члан Савета Бранко Симовић, је обавестио присутне да грађани Ерске и околних улица воде акцију гасификације породичних кућа и да су у том правцу већ предали сакупљене потписе предузећу «Ужице гас». Па је затражио помоћ Савета како би се што је пре могуће приступило реализацији. Председница Савета је подржала акцију и обећала да ће у колико буде потребе заказати састанак са надлежним из предузећа «Ужице гас».

Бранко Симовић је потом изразио не слагање са спорим одвијањем процеса легализације објеката и ако су грађани предали сву потребну документацију, па је затражио да Савет заузме став и упути допис надлежним службама да максимално убрзају процес.

Излагање Бранка Симовића су подржали и други чланови Савета, а Миловић Миливоје је додао да због енормног аеро загађења  треба упутити допис надлежним да се максимално убрза и гасификација свих делова до којих до сада није стигла гасна мрежа.

На крају је Симовић Бранко истакао неопходност изградње мањег дечијег игралишта на «Марином брегу» за које је урађена пројектна документација још пре пар година, али још увек није дошло до реализације.

Члан Савета Владица Јокић је затражио да се изврши постављање још пар парковских клупа поред пешачке стазе у правцу Медицинске школе и да се око стазе наспе родна земља и посади украсно растиње.

По завршетку дебате, Председница Савета је подржала све говорнике и изнела на одлучивање изнете предлоге чланова Савета и грађана. Они су потом сви једногласно усвојени. Па је одлучено да се у том правцу и уврсте у план приоритета и доставе надлежним службама.

Потом се прешло на рад по петој тачки дневног реда:

Доношење Одлуке о промени бирачког места број: 77. (Војвођанска и улица Николе Тесле). (Предлаже се промена бирачког места из Војвођанске улице број: 57 у улицу Николе Тесле број: 65.)

По овој тачки дневног реда, председница Савета је у најкраћем обавестила чланове Савета о проблемима који су се дешавали на бирачком месту у Војвођанској улици, односно чињеници да је и поред упозорења посинак Власника бирачког места неовлашћено у више наврата улазио на бирачко место и ометао процес гласања као и да је само бирачко место, оронуло и неподесно за одвијање гласања.

С тим у вези је извршен обилазак више објеката у Војвођанској и улици Николе Тесле и добијена је сагласност да се избори могу одржавати у објекту Новаковић Милована Манета, Николе Тесле број 65. Који представља пословни простор (бивша кафана) у породичној кући. И подесан је за бирачко место.

Председница је потом предлог изнела на одлучивање и он је једногласно усвојен.

По завршетку пете, прешло се на рад и одлучивање по следећој шестој тачки дневног реда:

Доношење Одлуке о удруживању средстава за изградњу кракова улица Радована Драговића, Арсенија Чарнојевића, Војвођанске и улице Жупана Брајана. Према захтевима грађана из 2019 године.

По овој тачки дневног реда, размотрени су захтеви грађана. А потом је одлучено да се грађанима изађе у сусрет, по добијању предмера и предрачуна радова, односно пошто се изјасне о чињеници да ће учествовати у изградњи у висини од 33 процента укупних трошкова и чињеници да су решили све имовинско правне односе у погледу изградње.

По последњој седмој тачки дневног реда: Текућа питања.

Председница Савета је упознала присутне чланове са извештајем о материјално финансијском пословању за протеклу годину, који је потом усвојен и информацијом да Месна заједница у текућој години може удружити средства са грађанима у износу од 2.500.000 динара за изградњу комуналне инфраструктуре. Даље дебате није било.

Седница Савета је завршена у 19,15 часова.

Записник водио,

Секретар Месне заједнице «Царина»

_____________________

Драган Басуровић

  Оставите одговор

  Ваша адреса е-поште неће бити објављена.