Притисните "Ентер" да прескочите садржај

ЗАПИСНИК СА XXI СЕДНИЦЕ САВЕТА М.З. „ЦАРИНА“

0

Седница је заказана за понедељак 16.11.2020 године. Са почетком у  18,оо часова у сали Месне заједнице «Царина». Чланови Савета су материјал за седницу добили благовремено поштанским путем. А уз позив и материјал су добили и обавештење да услед актуелне ситуације са covid 19 вирусом и  препорукама о организацији јавних скупова могу учествовати у раду и електронским или телефонским путем.

Седници присуствују: Председница Савета Месне заједнице «Царина» Светлана Савић, заменик Председнице Савета Марјан Бралушић и чланови Савета: Владица Јокић, Драган Вукашиновић, Слободан Илић, Миловић Миливоје, Љубан Николић и Снежана Јањић, Драгана Јечменица, Марија Мијатовић Своје одсуство са седнице су оправдали Бранко Симовић (Крсна слава Ђурђиц) и Сања Јанковић. Па је потом констатовано да постоји кворум за пуноважно одлучивање и предложен је следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање записника са претходне седнице Савета.
 2. Извештај о раду Месне заједнице за 2020 годину.
 3. Доношење плана изградње приоритетних објеката у Месној заједници за 2021 годину.
 4. Доношење Одлуке о удруживању средстава за изградњу и асфалтирање следећих путних праваца на подручју Месне заједнице за 2021 годину:
 5. Крака улице Жупана Брајана (Вељовићи) у укупној дужини од око 130 метара и оријентационом предрачуну од 570.000,оо динара. (Грађани су прихватили да учествују у финансирању са 33% својих средстава)
 6. Крака Немањине улице (Јабучњак) у укупној дужини од око 100 метара и оријентационом предрачуну од 350.000,оо динара. (Грађани су прихватили да учествују у финансирању са 33% својих средстава)
 7. Изградња и асфалтирање приступне саобраћајнице и платоа испред стамбене зграде у Ратарској улици, број 46. И оријентационом предрачуну од 624.000,оо динара. (Грађани су прихватили да учествују у финансирању са 33% својих средстава)
 8. Изградња и асфалтирање крака улице Радована Драговића (Вистаћ) у дужини од око 25 метара и оријентационом предрачуну радова од око 110.000,оо динара. (Грађани су прихватили да учествују у финансирању са 33% својих средстава)
 • Изградња и асфалтирање крака улице Филипа Вишњића у дужини од око 170 метара и оријентационом предрачуну од око 810.000,оо динара (у колико се до почетка седнице Савета грађани одлуче да финансирају инвестицију са 33% својих средстава).
 • Доношење Одлуке о финансирању набавке и транспорта бетона за изградњу следећих потпорних зидова на подручју Месне заједнице. (Грађани о свом трошку и стручан надзор финансирају све потребне армирачко бетонске радове)
 • Солунска број: 7. 7,5 м3 бетона у износу од 75.000,оо динара
 • Алексе Поповића број: 16. 8м3 бетона у износу од 80.000,оо динара
 • Колубарска:
 • Број: 31. 16 м3 бетона у износу од 170.000,оо динара.
 • Број: 57. 20 м3 бетона у износу од 200.000,оо динара.
 • Број: 60. 12 м3 бетона у износу од 130.000,оо динара.
 • Број: 65. 9 м3 бетона у износу од 90.000,оо динара.
 • Текућа питања.
 •  

Дневни ред је усвојен једногласно, па се прешло на рад и одлучивање по тачкама дневног реда.

По првој тачки дневног реда:

Усвајање записника са претходне седнице Савета, обзиром на чињеницу да су сви чланови Савета упознати са записником који им је благовремено достављен поштанским путем исти је без примедби и допуна једногласно усвојен.

Потом се прешло на рад и одлучивање по другој тачки дневног реда:

По другој тачки дневног реда: Извештај о раду Месне заједнице за 2020 годину.

          Извештај који су чланови Савета добили у материјалу за седницу је без дискусије, примедби и сугестија једногласно усвојен.

По трећој тачки дневног реда:

Доношење плана изградње приоритетних објеката у Месној заједници за 2021 годину.

Пошто су чланови Савета у материјалу за седницу добили предлог плана за наредну годину, који је сачињен на бази захтева грађана из претходних година. Предложено је да сваки члан да своју сугестију, предлог или мишљење.

Члан Савета Љубан Николић је предложио да се у план изградње за наредну годину уврсти и реконструкција и пресвлачење асфалтног застора у улици Лазовина и Царинској. Што је без примедби и усвојено.

Потом је предлог плана једногласно усвојен, без других сугестија или примедби.

По четвртој тачки дневног реда:

Доношење Одлуке о удруживању средстава за изградњу и асфалтирање следећих путних праваца на подручју Месне заједнице за 2021 годину:

 • Крака улице Жупана Брајана (Вељовићи) у укупној дужини од око 100 метара и оријентационом предрачуну од 570.000,оо динара. (Грађани су прихватили да учествују у финансирању са 33% својих средстава)
 • Крака Немањине улице (Јабучњак) у укупној дужини од око 100 метара и оријентационом предрачуну од 350.000,оо динара. (Грађани су прихватили да учествују у финансирању са 33% својих средстава)
 • Изградња и асфалтирање приступне саобраћајнице и платоа испред стамбене зграде у Ратарској улици, број 46. И оријентационом предрачуну од 624.000,оо динара. (Грађани су прихватили да учествују у финансирању са 33% својих средстава)
 • Изградња и асфалтирање крака улице Радована Драговића (Вистаћ) у дужини од око 25 метара и оријентационом предрачуну радова од око 110.000,оо динара. (Грађани су прихватили да учествују у финансирању са 33% својих средстава)
 • Изградња и асфалтирање крака улице Филипа Вишњића у дужини од око 170 метара и оријентационом предрачуну од око 810.000,оо динара (у колико се до почетка седнице Савета грађани одлуче да финансирају инвестицију са 33% својих средстава).

Чланови Савета су у материјалу за седницу добили предлог базиран према захтевима грађана из текуће године. Чланица Савета Јањић Снежана је предложила да се грађанима из улице Филипа Вишњића такође изађе у сусрет и одобре средства за изградњу и ако се још увек нису званично изјаснили о учешћу. Пошто су разговори грађана о учешћу у току и претпоставља се да ће прихватити учешће.

Одлука о удруживању средстава је такође једногласно усвојена без других сугестија и примедби.

По петој тачки дневног реда: Доношење Одлуке о финансирању набавке и транспорта бетона за изградњу следећих потпорних зидова на подручју Месне заједнице. (Грађани о свом трошку и стручан надзор финансирају све потребне армирачко бетонске радове)

 • Солунска број: 7. 7,5 м3 бетона у износу од 75.000,оо динара
 • Алексе Поповића број: 16. 8м3 бетона у износу од 80.000,оо динара
 • Колубарска:
 • Број: 31. 16 м3 бетона у износу од 170.000,оо динара.
 • Број: 57. 20 м3 бетона у износу од 200.000,оо динара.
 • Број: 60. 12 м3 бетона у износу од 130.000,оо динара.
 • Број: 65. 9 м3 бетона у износу од 90.000,оо динара.

Одлучено је да се грађанима изађе у сусрет. По добијању обавештења о висини средстава намењених за удруживање у наредној години у складу са распоређеним и преосталим средствима.

По шестој тачки дневног реда: Текућа питања, није било заинтересованих па ни дебате.

                                                                   Записник водио:

                                                                   Секретар М.З. «Царина»

                                                                   Драган Басуровић

  Оставите одговор

  Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *