Притисните "Ентер" да прескочите садржај

ЗАПИСНИК СА XXIII СЕДНИЦЕ САВЕТА М.З. „ЦАРИНА“

2

Седница је заказана у четвртак 10.02.2022 године. Са почетком у  18,оо часова у сали Месне заједнице «Царина». Чланови Савета су материјал за седницу добили благовремено поштанским путем.

Седници присуствују: Председница Савета Месне заједнице «Царина» Светлана Савић, заменик Председнице Савета Марјан Бралушић и чланови Савета: Љубан Николић, Слободан Илић, Драган Вукашиновић, Миливоје Миловић и Владица Јокић. Своје одсуство са седнице су оправдали Сања Јанковић, Драгана Јечменица, Марија Мијатовић, Снежана Јањић и Бранко Симовић.

Седници присуствују и представници грађана (Режијски одбор) из Ђурђевданске улице. Седницу је у 18,10 часова отворила Председница Савета, поздравила присутне, констатовала да постоји кворум за пуноважно одлучивање и предложила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

  1. Усвајање записника са претходне седнице.
  2. Усвајање извештаја о раду за 2021 годину.
  3. Усвајање извештаја о материјално финансијском пословању за 2021.
  4. Доношење плана изградње приоритетних објеката за 2022 годину.
  5. Доношење Одлуке о удруживању средстава за изградњу:
-Крак Ђурдевданске улице, према Војвођанској улици (спајање), потпорни зид и асфалтирање. Укупна вредност оријентационо: 1.450.000,оо динара, обавезе грађана 484.000,оо динара. Прва деоница у дужини од 50 метара.
-Улица Жупана Брајана (крак Дуловићи), дужина 100 метара, асфалтирање. Укупна вредност оријентационо 480.000,оо динара. Обавезе грађана су трећина средстава.
-Улица Жупана Брајана (крак Симићи), дужина 40 метара, асфалтирање. Укупна вредност оријентационо 220.000,оо динара. Обавезе су трећина средстава.
-Улица Олге Ђуровић (горњи део) Макадам у дужини од 200 метара. Укупна вредност набавке и транспорта 100 м3 јаловине износи 120.000,оо динара. Обавезе грађана су земљани радови, разастирање јаловине и ваљање.
-Потпорни зид у улици Олге Ђуровић, код броја: 11. Оријентациона вредност набавке и транспорта бетона је 16 м3 у износу од 180.000,оо динара. Обавезе грађана су сви армирачко бетонски радови, уз стручан надзор.

По изношењу дневног реда, исти је једногласно усвојен. Потом се прешло се на рад и одлучивање по тачкама дневног реда:

По првој тачки дневног реда:

Усвајање записника са претходне седнице Савета, обзиром на чињеницу да су сви чланови Савета у достављеном материјалу за седницу упознати са записником. Председница Савета  је ову тачку дневног реда одмах изнела на одлучивање па је записник једногласно усвојен.

Потом се прешло на рад и одлучивање по следећим тачкама дневног реда:

По другој тачки дневног реда: Усвајање извештаја о раду за 2021 годину. Обзиром на чињеницу да су чланови Савета у материјалу за седницу добили писани извештај о раду. И да су са њим упознати. По овој тачки није било дискусије. Друга тачка дневног реда је изнета на одлучивање и извештај је једногласно усвојен.

По трећој тачки дневног реда: Усвајање извештаја о материјално финансијском  пословању у 2021 години. Члановима Савета је достављен документ о материјално финансијском пословању Месне заједнице, који је урадила Градска управа за финансије. Извештај је потом такође без дискусије једногласно усвојен.

По четвртој тачки дневног реда: Доношење плана изградње приоритетних објеката за 2022 годину. Отворена је дебата у којима је члановима Савета Месне заједнице предочен предлог плана.

У отвореној дебати, Миловић Миливоје је поново предложио да се изврши поправка металне ограде, уз тротоар у делу Немањине улице код Царинског моста. А Николић Љубан и Миловић Миливоје су такође захтевали да се поправи коловоз и шахт на улазу у Царинску улицу. Па су ове сугестије прихваћене, а план изградње је потом усвојен.

По петој тачки дневног реда: Доношење Одлуке о удруживању средстава за изградњу комуналне инфраструктуре у Месној заједници уз учешће грађана,  одмах се прешло на рад и одлучивање по свакој инвестицији понаособ.

Прво је председница Савета обавестила чланове Савета да Месна заједница и ове, као и претходне године има на располагању укупно 2.500.000,оо динара за удруживање са грађанима.

Обзиром да су седници присуствовали и грађани из Ђурђевданске улице, председница Савета им је предложила да се они прво обрате члановима Савета и образложе свој проблем. Грађани су потом истакли да нису задовољни са достављеним предмером и предрачуном радова од ЈП „Ужице развој“, пошто се он односи на деоницу од 50 метара, за шта по њима нема довољан број грађана спремних да учествују у изградњи, а њиме се не решава главни проблем а то је санација већег дела клизишта. Грађани су у даљем излагању изнели захтев да се уради нови предрачун у дужини од 70 метара. Чиме би био покривен већи број домаћинстава, а самим тим и потенцијалних учесника у изградњи.

Ценећи сугестије грађана, одлучено је да се сачека нови предмер и предрачун радова, па да се по његовом доспећу расправља о даљим појединостима, учешћу грађана и евентуалној помоћи града.

Потом је Савет Месне заједнице наставио рад.

Пошто су се грађани сагласили са својим учешћем од трећине неопходних средстава у новцу и радовима Савет је једногласно донео одлуке, да издвоји средства намењена за удруживање у 2022 години за асфалтирање два крака улице Жупана Брајана и изградњу макадама у улици Олге Ђуровић.

Тако је Савет Месне заједнице једногласно донео Одлуку да се средства у износу од 480.000,оо динара усмере на изградњу и асфалтирање 100 метара крака улице Жупана Брајана (Дуловићи) уз обавезу грађана да у овој инвестицији учествују са трећином потребних средстава. Као и крака улице Жупана Брајана (Симићи) у дужини од 40 метара и износу од 220.000,оо динара уз обавезу грађана да учествују у изградњи у висини од трећине укупних средстава.

На крају је Савет Месне заједнице уз образложење члана Савета Слободана Илића донео Одлуку да се средства у висини од 200.000,оо динара усмере на изградњу макадама у горњем делу улице Олге Ђуровић, за набавку и транспорт 100 м3 јаловине и обавезу грађана да о свом трошку изврше све остале предвиђене радове.

У даљем раду Савет Месне заједнице је расправљао и по другим пристиглим предмерима и предрачунима радова, па је на предлог члана Савета Илић Слободана, једногласно донео Одлуку да се средства у износу од 180.000,оо динара усмере у набавку и транспорт бетона за изградњу потпорног зида у улици Олге Ђуровић број: 11. Уз обавезу власника да о свом трошку финансира све остале армирачко бетонске радове.

По последњој тачки дневног реда: Текућа питања. Отворена је дебата у којој је већина чланова Савета изразила негодовање на рад Комуналне полиције и инспекцијских служби, а присутна Маријана Милосављевић је на самом завршетку седнице затражила да се изврши поправка платоа испред стамбених зграда у улици Николе Пашића на „Ракијском пијацу“.

Седница Савета Месне заједнице „Царина“ је завршена у 19 часова и 45 минута.

Записник водио, секретар Месне заједнице Драган Басуровић.

  1. Ivana Tomanovic

    Sta je sa ciscenjem potoka CARINSKOG MOSTA. DA LI NEKO VIDI U KAKVOM JE STANJU ON??

  2. Postovani, Mesna zajednica je 14.04. 2022. Na zahtev gradjana uputila zahtev nadleznim za ciscenje korita Gluvackog potoka, pored Carinskog mosta. Pa se nadamo da ce se radovi obaviti narednih dana.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.